Nyheter

Arrangerer møte om russetiden

Rogaland fylkeskommune inviterer russe-foreldre på digitalt informasjonsmøte.

Illustrasjonsfoto

Tirsdag kveld, fra klokken 18.00 til 19.30, arrangerer fylkeskommunen et digitalt informasjonsmøte om russetiden 2022.

Hovedmålgruppen for møtet er foreldre som har russ i år, men fylkeskommunen oppfordrer også foreldre til elever i videregående skole generelt til å få med seg møtet.

– Også kan gjerne russen selv, skoleledere, lærere og andre som arbeider med ungdom følge med på informasjonsmøtet, sier Hilde Blesvik, rådgiver i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune til RA.

Blesvik er leder for den sentrale tiltaksgruppen som fylkeskommunen som skoleeier etablerte for fire år siden. Denne gruppen består av representanter for opplæringsavdelingen, politi, SLT, ungdommens fylkesråd, og rektorene i de videregående skolene.

Møtet vil bli direktestrømmet via nett og ledes av fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen. I tillegg vil elever, politiet, mobbeombudet, helsesykepleier og en rektor være med.

Blesvik forklarer at dette er et årlig møte for å oppdatere foreldre og andre om hvordan russefeiringen foregår, og hva de kan bidra med i forhold til trygghet for sin russ.

– Vi ønsker å formidle at russetiden kan være en tid der enkelte opplever utenforskap. Det er en stund til den offisielle russefeiringen begynner, men vi vet at russen er i gang med etablering av grupper og arrangere russeaktiviteter. Vi vet også at de kommersielle aktørene har stor innflytelse over russetiden og ønsker å bevisstgjøre både forelder og russ selv om hvordan de forholder seg til disse, sier Blesvik.

– Vil skape trygge rammer

– Vi i den sentrale tiltaksgruppen for en trygg og inkluderende russetid håper at dette informasjonsmøte kan bidra til at foreldre får innsikt i hvordan dagens russefeiring foregår, og være med på å trygge feiringen. Vi ønsker at alle elever skal få en god opplevelse i russetiden og i avslutningen av videregående skole, understreker hun.

– Hva er det som skal bli tatt opp i møtet?

– Russen selv, gjennom våre elevrepresentanter og to russepresidenter, vil formilde sine tanker om utfordringer knyttet til russetiden. Politiet tar opp utfordringer med russens aktiviteter. Mobbeombudet i fylket formidler hvor viktig det er å ta vare på hverandre. Helsesykepleier vil ta opp tema knyttet til å ivareta helsen, både den fysiske og den psykiske gjennom russetiden. En rektor er med og snakker om at russen skal avslutte 13 års skolegang og hvor viktig det er å klare og holde fokus på dette gjennom feiringen. Vitnemålet skal de ha med seg videre i livet, forklarer Blesvik.

Hun påpeker at de vil råde foreldre til å sette seg inn i hvordan russefeiringen foregår i år, og hva deres ungdom er involvert i.

– Det er viktig at voksne følger opp, snakker om, og er årvåkne for russeungdommens behov for å bli støttet i avgjørelser de tar.

– Hvilken effekt håper dere møtet kan ha?

– Vi håper det kan føre til en bevisstgjøring omkring russefeiringen, og at vi som et lag rundt russen kan være med å skape trygge rammer rundt feiringen. Vi ønsker å bidra til at ungdommen tar gode valg for seg selv og for andre. Vi har et ønske om å være føre var med forebyggende arbeid både knyttet til rus, overgrep og svekket helse ved å aktivisere alle som er rundt ungdommen, sier Blesvik.