Nyheter

– Norsk sokkel skaper verdier som aldri før

Oljedirektoratet ser tilbake på året som har gått, og prognosene for årene som kommer.

Oljedirektør Ingrid Sølvberg presenterer Sokkelåret 2021.

Torsdag formiddag inviterte Oljedirektoratet (OD) til den årlige oppsummeringen om statusen for sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel, og om årene som kommer.

Oljedirektør Ingrid Sølvberg åpnet den digitale konferansen med å påpeke at selv om OD er 50 år i år, lider de på ingen måte av en midtlivskrise.

– Norsk sokkel skaper verdier som aldri før, og vi har hatt et innholdsrikt år til tross for pandemien, sier Sølvberg.

Hun understreker at høy produksjon av olje og gass, kombinert med høy etterspørsel og høye råvarepriser, gjør at statens inntekter fra petroleum er på et historisk høyt nivå.

– Eksportverdien fra petroleum har aldri vært større, og det er spesielt gass som bidrar til den her økningen. De siste månedene av 2021 utgjorde gass cirka 70 prosent av den totale eksportverdien fra petroleum. Normalt utgjør den litt under halvparten, forklarer oljedirektøren.

Sølvberg påpeker at i tillegg til råvarepriser, markedsforhold og gass, har petroleumsnæringen jobbet godt med leting, utvikling av nye prosjekter og god drift av feltene, som har gitt gode resultater i 2021.

20 funn

I 2021 ble det gjort 20 funn som resulterte i en høy ressurstilvekst. Disse funnene ble gjort i alle havområdene på norsk sokkel, og fordeler seg slik:

* Tre funn i Barentshavet

* Fire funn i Norskehavet

* 13 funn i Nordsjøen

I tillegg begynte fem felt produksjonen på norsk sokkel i fjor, og flere prosjekter på felt i drift ble ferdigstilt.

Oljedirektøren påpekte også at høy aktivitet med modning av prosjekter resulterte i åtte utbyggingsplaner i fjor.

Rekordmange felt i drift

Av de fem nye feltene som ble satt i drift i 2021, var fire nye feltutviklinger, og ett felt ble gjenåpnet.

I henhold til planene til operatørene vil disse feltene bidra med rund 77 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Ingen felt avsluttet produksjonen sin permanent i fjor.

– Det betyr at vi nå har 94 felt i drift på sokkelen, noe som er en rekord, påpeker oljedirektøren.

I fjor ble det produsert totalt 230 Sm³ o.e., som tilsvarer cirka 4 millioner fat o.e. per dag. Det ble produsert omtrent like mye gass som olje.

Produksjonstopp i 2024

– Produksjonen ligger på et høyt nivå historisk sett, og ifølge våre prognoser vil produksjonen holde seg stabilt høy de neste årene – med en produksjonstopp i 2024, sier oljedirektør Sølvberg.

Hovedårsaken til det høye og stabile produksjonsnivået er at vi har et rekordhøyt antall felt i drift på sokkelen, ifølge Sølvberg.

– De nærmeste årene ser vi at oljeproduksjonen vil øke, og Johan Sverdrup-feltet er en betydelig bidragsyter til det. Fase 1 av Johan Sverdrup er nå i full drift, og fase 2 vil komme i drift i løpet av året. Da dette er i full gang, vil Johan Sverdrup utgjøre mellom 30–35 prosent av den totale oljeproduksjonen på norsk sokkel, sier oljedirektøren.

50 milliarder fat

Hun påpeker at på årets konferanse er det 50 som er det store tallet.

– I år er det 50 år siden Oljedirektoratet ble besluttet opprettet av Stortinget, 50 prosent av det vi anslår finnes av olje og gass så norsk sokkel er produsert, og totalt har vi nå produsert nærmere 50 milliarder fat o.e, forklarer Sølvberg.

Hun mener det store spørsmålet er hvor mye vi kommer til å produsere de neste 50 årene.

– Ser vi litt framover forventer vi et stabilt høyt produksjonsnivå fram mot 2030. Etter det så viser dagens planer at produksjonen vil avta. Hvor raskt den vil avta avhenger av leteaktiviteten, og hvor mye olje og gass selskapene finner. Vi har prognoser som viser at produksjonen i 2040 kan ligge mellom 30–45 prosent under dagens nivå, hvis produksjonen fra framtidig leting blir den produksjonen vi forventer fra funn gjort de siste 10 årene. Men uten leting og nye funn, kan produksjonen falle med 70 prosent relativt til dagens nivå, forklarer oljedirektøren.