Nyheter

Vilde (21) skal klage Norge inn for domstol

Vilde Myklathun er valgt inn i sentralstyret til Natur og Ungdom.

Vilde Myklathun (21) er valgt inn i sentralstyret til Natur og Ungdom.

I sentralstyret skal 21-åringen fra Stavanger blant annet jobbe med å klage Norge inn for den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

For kort tid siden meldte EMD at saken hadde kommet et steg nærmere behandling, og at domstolen krever svar fra regjeringen om norsk oljepolitikk. Kun 1 av 10 saker kommer til dette stadiet, skriver Natur og Ungdom.

– En dom fra EMD kunne fått stor betydning både for Norge og resten av Europa. Jeg håper domstolen tar saken og gir oss medhold i at det er i strid med våre grunnleggende rettigheter å åpne opp for mer oljeboring midt i en klimakrise, sier Vilde Myklathun i en pressemelding.

Det var i helgen, på landsmøtet, at Natur og Ungdom valgte nytt sentralstyre.

Myklathun har vært medlem av Natur og Ungdom siden 2015, og ble aktiv i Stavanger NU samme år. Vilde har blant annet arbeidet med å arrangere skolestreik og markeringer for Klimasøksmålet. Vilde er spesielt opptatt av en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn, og at Norge som rik oljenasjon må ta sin del av det ansvaret.