Nyheter

Stavanger kommune deler ut millioner til serveringsbransjen

Stavanger kommune har i flere runder delt ut koronastøtte til næringslivet for å sikre verdifulle arbeidsplasser og kompetanse. Nå lyser de nok en gang ut midler.

Stavanger kommune lyser ut 16,9 millioner kroner i koronastøtte til serveringsbransjen i januar 2022

Stavanger kommune skriver i en pressemelding mandag at de lyser ut 16,9 millioner kroner i koronastøtte til serveringsbransjen i januar 2022.

– Serveringsbransjen har betalt en høy pris for tiltakene som er satt inn for å begrense smitte. Midlene som nå lyses ut ønsker vi derfor skal bidra til å hjelpe dem gjennom nok en tøff periode, sier næringssjef Anne Woie.

Virksomheter som er direkte rammet av det nasjonale skjenkeforbudet som trådte i kraft onsdag 15. desemver kan søke om støtte. Det er også et krav om at virksomheten har hatt regulær drift i perioden september til desember 2021.

Fristen for å søke er 10. januar 2022, og man kan lese om alle kriteriene som må oppfylles for å kunne søke på kommunens nettsider.

Summen fordeles på søkerne

Den totale summen på 16,9 millioner kroner vil bli fordelt på søkere som har rett til støtte ut ifra kriteriene.

– Hvor mye kompensasjon hver aktør får, blir fordelt etter antall årsverk og samlet lønnskostnad. Tildelingen vedtas av Stavanger formannskap, opplyser kommunen.

– Vi har hatt tett dialog med bransjen for å utforme kriteriene på en best mulig måte. Jeg håper at tildelingen bidrar til å sikre verdifulle arbeidsplasser og beholde kompetanse i næringen, sier næringssjef Anne Woie.

Før man søker bør man ha klar terminregnskap for september/oktober 2021. Virksomheter etablert etter 1. november 2021, må legge ved annen dokumentasjon over salg og lønnskostnader. I tillegg må man kunne vise til dokumentasjon over ansatte og årsverk hentet fra Aa-registeret.

Stavanger kommune har i løpet av pandemien delt ut midler i flere omganger til virksomheter som er sterkt rammet av smitteverntiltak. Tildelingene er i hovedsak bevilget til virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen, basert på antall årsverk.