Nyheter

Pressekonferanse: Dette er koronaordningene og tiltakene

Få oversikt over hva som ble sagt på regjeringen pressekonferanse om kompensasjonsordinger til næringslivet tirsdag.

Regjeringen inviterte til pressekonferanse om nye økonomiske tiltak knyttet til koronasituasjonen tirsdag klokka 8.30. Til stede er finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre, kulturminister Anette Trettebergstuen og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik:

Lønnsstøtteordning kan komme i løpet av uken

Regjeringen har lovet lønnsstøtte til bedrifter som sliter. Målet er å få ordningen på plass denne uken, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Før helgen lovet regjeringen å få på plass en lønnsstøtteordning til næringslivet, hvor formålet er å hindre flest mulig permitteringer. NHO, LO og Virke har flere ganger etterlyst en slik ordning.

Nå kan den snart være på plass, varsler finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Målet er å prøve å lande det i løpet av uka, sa Vedum på en pressekonferanse tirsdag, dagen etter nok en runde med kraftige innstramminger i koronatiltakene.

Koronaordningene for arbeidsledige, permitterte og frilansere foreslås forlenget

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut februar neste år, opplyser regjeringen.

Ordningene var planlagt å fases ut ved utgangen av januar. Men en usikker smittesituasjon og nye smitteverntiltak som ble varslet tirsdag kveld, gjør det nødvendig å forlenge dem, varsler regjeringen.

– Dette har to formål: Sikre folk som ikke kan jobbe på grunn av smitteverntiltakene, slik at de har en inntekt det går an å leve av – og sikre mer sosial rettferdighet, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar:

* Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

* Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen

* Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid

* Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under tre ganger grunnbeløpet

* Særreglene med dagpenger for lærlinger

* En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Regjeringen forlenger den generelle kompensasjonsordningen og legger begrensninger på utbytte

Regjeringen vil forlenge den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, men legger begrensninger på utbytte, opplyser finansministeren.

Kravet til fall i omsetning blir lempet på fra 40 til 30 prosent i perioden november-desember. Samtidig vil støttebeløpet per bedrift bli redusert fra 20 til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

Det blir også begrensninger for utbytte, presiserte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tirsdag.

– Vi forventer at eiere og ledere opptrer ansvarlig. Regjeringen er klar på at koronastøtten skal gå til å holde folk i arbeid, ikke til utbytte for eierne. Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember, sier næringsministeren.

Detaljene i kompensasjonsordningen, også etter nyttår, vil bli endelig utformet sammen med en ny lønnsstøtteordning, slik at samlet innretning og kompensasjonsnivå blir helhetlig og tilpasset situasjonen.

Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres

Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres, opplyser regjeringen.

Tiltaket må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan Esa, opplyser regjeringen.

– Regjeringen vil stille opp for de bedriftene som trenger det, blant annet ved å gjeninnføre lånegarantiordningen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Garantiordningen for banklån til bedrifter ble etablert i mars 2020 og var åpen for nye lån til og med 31. oktober i år.

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset.

Gjeninnføringen må ses i lys av at enkelte deler av næringslivet blir særlig påvirket av de nye smitteverntiltakene, og kan ha grunnlag for å søke om garanterte lån.

Garantirammen for ordningen er fordelt på de enkelte bankene, som vurderer om lånesøkere oppfyller vilkårene og kan få lån. Den samlede garantirammen er på 50 milliarder kroner, hvorav vel 11 milliarder kroner er i bruk i dag, ifølge tall fra Eksfin.

Koronaordningene for arbeidsledige, permitterte og frilansere foreslås forlenget

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut februar neste år, opplyser regjeringen.

En usikker smittesituasjon og nye smitteverntiltak som ble varslet tirsdag kveld, gjør det nødvendig å forlenge flere ordninger, varsler regjeringen.

– Nye smitteverntiltak betyr ny usikkerhet for arbeidsmarkedet. Det er derfor nødvendig å forlenge ordninger slik at folk uten jobb eller oppdrag blir ivaretatt, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar:

* Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

* Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen

* Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid

* Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet

* Særreglene med dagpenger for lærlinger

* En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Tajik: – Inntekten til folk skal være forutsigbar

Regjeringen forlenger hjemmelen til forskuddsbetaling av dagpenger, slik at dem som trenger penger skal få dem.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) presenterte de økonomiske tiltakene for arbeidstakere og arbeidsledige på regjeringens pressekonferanse tirsdag morgen.

– Vi ønsker ikke at folk skal gå inn i julen med klump i magen. Det er dager som dette velferdsstaten er til for, sier Tajik.

Blant tiltakene som ble presentert er videreføringen av lovhjemmelen som sikrer forskuddsbetaling av dagpenger, dersom det er nødvendig.

– Dette har to formål: Sikre folk som ikke kan jobbe på grunn av smitteverntiltakene, slik at de har en inntekt det går an å leve av – og sikre mer sosial rettferdighet, sier Tajik

I tillegg forlenges en rekke økonomiske støttetiltak ut februar.

Kulturbransjen kompenseres med 1,1 milliarder kroner

Regjeringen gjeninnfører stimuleringsordningen for kulturbransjen og endrer kompensasjonsordningen fra å dekke uunngåelige utgifter til å dekke tapt omsetning.

– Vi gir kultur, indrett og frivillighet bedre og mer treffsikre ordninger som treffer flere, sa kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) på pressekonferansen der regjeringen la fram nye, økonomiske tiltak tirsdag morgen.

Til sammen setter regjeringen av 1,1 milliarder kroner for å kompensere kulturbransjen, som rammes hardt av nye og strengere koronatiltak.

De fordeles slik:

* 400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer fram til sommeren 2022.

* 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022.

* 300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde.

* 100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022.

* Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.