Nyheter

Nordic Choice Hotels blir en del av «Broen til jobb»

Nordic Choice Hotels i Rogaland har blitt enige om en samarbeidsmodell med NAV Rogaland og Johannes og Sandnes Læringssenter. Målet er å gi flere flyktninger og innvandrere muligheten til jobb i reiselivsnæringen.

Egil Tengs, avdelingsdirektør for arbeidsgivertjenester og tiltak (fra venstre), Jeanette Landaas, hotelldirektør for Clarion Hotel Stavanger, Lars Roalkvam, regiondirektør for Nordic Choice i Stavanger-regionen, Harald Nedrelid, rektor for Johannes Læringssenter og Liv Kirsti Merland Mong, rektor for Sandnes læringssenter, signerte samarbeidsavtalen som skal gi flere flyktninger og innvandrere en gyllen mulighet i arbeidslivet.

Det skriver NAV Rogaland i en pressemelding torsdag.

Hovedmålet i samarbeidsavtalen er at 70 prosent av deltakerne i prosjektet skal få tilbud om jobb på et Nordic Choice Hotell i Stavanger-regionen. Tett oppfølging, språkopplæring og verdifull arbeidspraksis er komponentene som brukes for å nå målet om jobb etter ett år. NAV Rogaland skriver at avtalen er et interkommunalt samarbeid hvor kandidater skal rekrutteres fra både Sandnes kommune og Stavanger kommune.

– NAV er svært glade for å lande denne avtalen. Dette er inkludering i praksis. Erfaringene fra «Broen til jobb» med IKEA viser at dette er en fruktbar måte å samarbeide på. Flyktninger og innvandrere med språkutfordringer er en viktig målgruppe for NAV. Avtalen bidrar til at arbeidssøkere i denne målgruppen får et skreddersydd tilbud hvor de har gode forutsetninger for å lykkes med å få en mulighet i arbeidslivet, sier Egil Tengs, avdelingsdirektør i NAV Rogaland.

– Etterspørselen etter arbeidskraft i regionen er høy. Samtidig vet vi at mange arbeidssøkere ikke har kompetansen som etterspørres. «Broen til jobb» bidrar med kompetanseheving til en bransje som trenger flere folk i arbeid, legger han til.

Vil utgjøre en forskjell

Lars Roalkvam, regionansvarlig i Nordic Choice, ser frem til at hotellene skal ta imot motiverte deltakere i praksis på hotellene.

– Dette prosjektet passer som hånd i hanske under vårt viktige “We Care”-arbeid som enkelt fortalt handler om å bry seg. Vi er mangfold i praksis og vi elsker det. Prosjektet sammenfaller godt med våre verdier, og nå har alle våre åtte hoteller i region Stavanger en god mulighet å gjøre en forskjell, sier han og legger til at hotellkjeden gleder seg til å samarbeide videre med de ulike aktørene.

Harald Nedrelid, rektor for Johannes Læringssenter og Liv-Kirsti Merland Mong, rektor for Sandnes Læringssenter, mener samarbeidet gir store muligheter for elevene.

– Vi er opptatt av å lage best mulige kvalifiseringsløp for våre innbyggere, og å ha et tettest mulig samarbeid med både private og offentlige aktører for å lykkes med dette. Etter et års samarbeid med IKEA og NAV med meget gode resultater, er vi veldig fornøyd med å få Nordic Choice Hotels med oss på laget for å videreutvikle dette tilbudet, sier de to rektorene til NAV før de fortsetter:

– Nordic Choice Hotels er en stor aktør i reiselivsbransjen, og vi gleder oss til å starte et samarbeid med nok en aktør som er sitt samfunnsansvar bevisst. Med deres deltagelse utvider vi også spennet i aktuelle arbeidsplasser.

Videre i pressmeldingen opplyser NAV at ansvaret i samarbeidsavtalen fordeles på følgende måte:

  • NAV bidrar med oppfølging og karriereveiledning til deltakerne
  • Læringssentrene gir tilpasset språkopplæring som gjør deltakerne bedre rustet til å ha arbeidspraksis på hotell. De har språklig oppfølging av deltakerne mens de er i praksis
  • Nordic Choice Hotels tilbyr arbeidstreningsplasser for deltakerne og stiller med ansatte som mentorer