Nyheter

Kun Oslo har lavere sykefravær enn Rogaland

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland i 3. kvartal 2021 er på 4,3 prosent. Oslo er det eneste fylket som har lavere sykefravær, 3,7 prosent.

Rogaland har nest lavest sykefravær i 3. kvartal 2021 i landet. Kun slått av Oslo.

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland er på 4,3 prosent i 3. kvartal 2021, viser tall fra NAV. Legemeldt sykefravær, som er tapte dagsverk dividert på avtalte dagsverk, gikk litt opp sammenlignet med 3. kvartal i 2020. Oslo er det eneste fylket som har lavere sykefravær enn Rogaland med 3,7 prosent.

Kommunene med høyst legemeldt sykefravær i Rogaland Haugesund, Tysvær og Karmøy. Alle har en andel på 4,9 prosent. Lavest sykefravær har Hjelmeland og Utsira.

Høyere i Sandnes enn Stavanger

Det legemeldte sykefraværet i de største kommunene i Rogaland:

  • Stavanger: 3,7 %
  • Sandnes: 4,5 %
  • Sola: 4,1 %
  • Hå: 4,5 %
  • Time: 4,0 %
  • Klepp: 4.6 %
  • Gjesdal: 4,5 %
  • Eigersund: 4,4 %
  • Haugesund: 4,9 %
  • Karmøy: 4,9 %

De to største diagnosegruppene, muskel-/ og skjelettlidelser og psykiske lidelser, utgjør henholdsvis 35,7 prosent og 21,9 prosent av det totale legemeldte sykefraværet i 2. kvartal.

Høyest fravær innenfor helse- og sosialtjenester

Helse- og sosialtjenester er næringsgruppen hvor sykefraværet er høyest med 6,5 prosent.

– Helse- og sosialtjenester skiller seg ut med å ha et vesentlig høyere sykefravær enn de andre næringsgruppene. Det er ingen ny trend, men sykefraværet lå på samme nivå over flere år før det begynte å stige i 2020 og i 2021. En forklaring kan være koronapandemien, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland i en pressemelding.

Oversikt fylker:Legemeldt sykefravær
Agder5,1%
Innlandet5%
Møre og Romsdal5%
Nordland5,6%
Oslo3,7%
Rogaland4,3%
Troms og Finnmark5,2%
Trøndelag4,8%
Vestfold og Telemark4,9%
Viken4,7%
Landet totalt4,7%