Nyheter

Innfører munnbindpåbud på Nord-Jæren

Det blir munnbindpåbud på kollektivtransport, i drosjer, på butikker og kjøpesentre hvor man ikke kan holde nok avstand til andre.

Fra midnatt natt til torsdag 2. desember blir det innført påbud om bruk av munnbind hvis du ikke kan holde nok avstand til andre på bussen, i drosjer og butikker og på kjøpesentre.

Det melder ordførerne på Nord-Jæren på en pressekonferanse onsdag kveld.

Bakgrunnen for det nye smittetiltaket i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er den samlede smittesituasjonen for luftveissykdommer på Nord-Jæren, og presset som nå er på sykehus, legevakter, helsetjenester og skoler i regionen.

– Vi forsterker ett av de nasjonale koronatiltakene nå for å redusere trykket på viktige samfunnsfunksjoner. Vi på Nord-Jæren er i en annen situasjon enn tidligere, og vi må alle gjøre det vi kan for å begrense smittesmittespredningen. Tiltakene er også en påminnelse om at vi må være ekstra smittevernbevisste inn mot julehøytiden, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø, i en felles uttalelse.

Ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun

– Vi kommer til å vurdere situasjonen kontinuerlig, og de kan bli behov for iverksette strengere tiltak. Men, vi håper nå med dette klare påbudet og oppfordringen om å overholde smittevernreglene – at folk holder seg hjemme når de er syke, tester seg, unngår klemming og håndhilsning – gjør at vi klarer å holde smitten nede, sier ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, til RA.

– Tror du innbyggerne på Nord-Jæren er motiverte for et nytt munnbindpåbud?

– Jeg forstår at folk er litt slitne, men jeg håper at de klarer å finne siste rest av motivasjonen, og ser at det er viktig at alle er med å bidrar nå for å kunne komme i mål, og unngå at vi får nedstenging, sier Nessa Nordtun.

Hun understreker at det er viktig at alle som kan vaksinerer seg.

– Det ser vi har stor effekt på smittetallene, påpeker hun.

– Hva skal til for at dere innfører koronasertifikat?

– Det er noe kommunedirektøren nå har fått mandat til å utprøve ytterligere i forhold til omfang og lignende, det må vi komme tilbake til, sier Nessa Nordtun.

Oppfordrer til å gjennomføre aktiviteter

– Må folk begynne å forberede seg på begrensninger i julen?

– Nei. Folk må nå leve som normalt, samtidig som de overholde smittevernreglene, holder avstand og unngår klemming/håndhilsning. Men jeg oppfordrer folk til å gjennomføre planlagte samlinger og aktiviteter, men hold deg hjemme hvis du er syk og følg karantenereglene, sier Stavanger-ordføreren.

Varer til 7. januar

Det nye smitteverntiltaket i de fire kommunene på Nord-Jæren innføres fra midnatt natt til 2. desember og har en varighet til og med 7. januar 2022.

Påbudet om bruk av munnbind på kollektivtransport, innendørs stasjonsområder, drosjer, butikker og kjøpesentre gjelder når du ikke kan holde nok avstand til andre. Påbudet gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

– Vaksinering er fortsatt det viktigste smitteverntiltaket og virkemiddelet mot alvorlig sykdom. Igjen vil vi understreke at vaksinering ikke bare er viktig for den enkelte, men også for fellesskapet, sier de fire ordførerne på Nord-Jæren.

Ordførerne påpeker også at cirka 40 prosent, ekskludert barn som ikke er gamle nok til å ta vaksinen, av de smittede i regionen er uvaksinerte.

Flere påminnelser fra ordførerne:

  • Vaksiner deg mot covid-19.
  • Unngå klemming og håndhilsning.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer.
  • Test deg hvis symptomer, også om du er vaksinert.
  • Fortsett å vaske hendene ofte.
Ordførerne på Nord-Jæren

Mer fra Dagsavisen