Nyheter

– Nå er glattå her

Stavanger kommune oppfordrer til å være forsiktig på grunn av glatte veier, fortau og sykkelstier.

Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

– Ja vel, Stavanger, så er vinteren her. I alle fall glattå, skriver Stavanger kommune på Facebook.

I innlegget påpeker kommunen at dagene og nettene som kommer vil vi vanke rundt null på gradestokken.

– Det kan være bart i en sving og glatt i den neste, så ta det kuli på føtter og hjul, både på øyer og fastland, oppfordrer kommunen.

Stavanger kommune er ute og strør de viktigste veiene og sykkelstiene først.

– Skulle vi ikke ha kommet til gata di, er det fordi vi har måttet prioritere noen andre sin vei. Kasser med strøsand finner du ved miljøstasjonene. Føler du for å gi kommunen det glatte lag, ha is i magen og sjekk gjerne infoen om hvordan vi strør og brøyter oss fram, står det i Facebook-innlegget.

Slik prioriterer kommunen

Stavanger kommune har delt veier og steder der de brøyter og strør inn i tre ulikt prioriterte grupper:

Prioritet 1, som kommunen tar uansett tid på døgnet:

 • Kommunale gater hvor det går kollektivtrafikk.
 • De viktigste gang- og sykkelveiene, hovedsakelig hovedsykkelrutene og de som går langs fylkesveiene.
 • De viktigste bratte bakkene. For eksempel der det går rutebusser.
 • Stavanger sentrum: Gågater, trapper og torg.
 • Gangveiene gjennom Kannikparken og Byparken.

Prioritet 2, som vi i hovedsak tar på dagtid mandag til fredag:

 • De viktigste samleveiene i boligstrøk. Veiens funksjon, trafikkmengde, atkomst til syke- og aldershjem, barnehager og lignende avgjør hvor viktig den er.
 • Øvrige gang- og sykkelveier.
 • Øvrige trapper.
 • Fortau langs offentlige eiendommer.

Prioritet 3, dagtid mandag til fredag, etter at prioritet 2 er ferdig:

 • Andre kommunale boliggater, så langt vi rekker.
 • Henvendelser om glatte veier og fortau som er meldt inn på VOF eller til Innbyggerservice.

Ditt ansvar på glattå

Politivedtektene for Stavanger, Rennesøy og Finnøy, forteller om din plikt som huseier: Strø fortau, måk det for snø og hindre at snø og is kan rase ned på fortau og vei fra taket.

Følg gjerne også disse rådene, oppfordrer kommunen:

 • Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlig til beins med strøing og måking.
 • Bruk en av de 130 strøkassene vi har satt ut ved trapper, viktige bratte bakker og alle miljøstasjoner.
 • Meld fra på VOF om glatte veier i Stavanger. Der kan du også melde fra hvis det mangler sand i kassene for strøsand.

Stavanger kommune har plassert ut over 130 kasser med strøsand. De står ved:

 • de viktigste bratte bakkene
 • ved kommunale trapper
 • ved alle miljøstasjoner
 • ved kommunale bygg i kommunedelen Rennesøy