Nyheter

Slik er planene for Lervigparken

Parken blir delt inn i tre soner, en sosial sone, en aktiv sone og en rolig sone.

Illustrasjon av planene for Lervigparken

LINK Arkitektur har sammen med Multiconsult jobbet med deler av områdesatsingen på Storhaug, som skal styrke både bomiljø og levekår i området. Forprosjekt for Lervigparken er gjort på bestilling fra Stavanger kommune.

– Lervigparken er en etterlengtet og viktig områdepark på Storhaug, i Stavanger kommune. Nærheten til sentrum vil tiltrekke seg mange til parken, og området skal gi rom for aktiviteter og utfoldelse for alle aldre. Parken skal tilby naturbaserte løsninger og øke biologisk mangfold. Lervig er et område som er under utvikling gjennom utbygginger og fortetting i bydelen, skriver LINK Arkitektur Stavanger i en pressemelding.

Parkens konsept er bygget på kretsløpet.

– Kretsløpet hvor alt går i sirkel, både i naturen, men også i form av gjenbruk og energi. Formen på stien, belegget og byggene kan tolkes som en meitemark som snirkler seg gjennom parken. Gjennom konseptet forsterkes og synliggjøres tematikken rundt naturens økosystem og sykluser med mennesket i sentrum, forklares det i pressemeldingen.

Illustrasjon av planene for Lervigparken

– Det har vært viktig for oss å skape et tydelig konsept, med mennesket i sentrum, sier fagansvarlig landskapsarkitekt i LINK Arkitektur, Sofie Persvik.

Gjennom medvirkningsprosessen fikk LINK Arkitektur flere innspill som de mente det var viktig å bygge videre på, blant annet at parken skulle være et sted å skape, bruke og få energi.

– På denne måten har vi delt parken inn i tre soner: en sosial sone, en aktiv sone og en rolig sone, sier Persvik.

Underbygget av konseptet, hvor ønsket er å vise «hvordan ting henger sammen», skal parken gi et mangfold av opplevelser, lek, rekreasjon og møteplasser i en frodig ramme av trær og vegetasjon. Vegetasjonen som er etablert vil bli videreført med nye tilpasninger av flere trær. Naturlige materialer som tre, flis, grus og stein vil bli brukt i utførelsen.

Bading i sjøen

Det ble vurdert i medvirkningen at bruk og opplevelse av sjø var viktig for brukerne av parken, ifølge pressemeldingen. Det ble derfor lagt til grunn at forprosjektet skulle utrede to alternativer; sjøbad med muligheter for bading, og sjølek, hvor det er lagt opp til grunt vann, sand og steiner.

– Sjøkanten vil få en variert utforming som skaper ulike opplevelser langs sjøen. Stormflo er vurdert og hensyntatt. De to alternativer viser ulik bruk, nærhet og opplevelse av sjøen. Alternativet med sjølek vil være attraktivt for barn, og øke muligheten for rekreasjon og opplevelse i parken for alle brukere gjennom hele året, påpeker Persvik.

Illustrasjon av Lervigparken

Positiv politisk behandling

I løpet av forprosjektprosessen til parken kom ideen om en gangbru som kunne gi bedre universell tilgjengelighet og forbindelse mellom Lervigskvartalet og parken i søndre del.

– Lervigskvartalet med skole, barnehage, sykehjem og bydels- og idrettsfunksjoner vil være viktige brukergrupper til parken. En direkte og enkel kobling mellom parken og det nye kvartalet vil øke tilgjengeligheten til et utvidet utendørs aktivitetstilbud og sambruk, påpekes det i pressemeldingen.

Den politiske behandlingen skal så langt ha vært positiv, men saken skal også behandles i formannskapet 9. desember.

LINK er innkalt til møte med kommunen midt i desember der de skal gå gjennom vedtak og sette kursen for neste fase.