Nyheter

Flertallspartiene i Rogaland roper varsko om rassikring

– Byggestart om fem år er ikke godt nok, sier fylkesordføreren i Rogaland.

Jon-Ivar Nygård (Samferdselsminister, Ap)

2. desember skal fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) møte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for å understreke at rassikring av riksvei 13 må komme i gang snarest. Ap, Høyre, Sp, KrF og Venstre har også tatt med både omtale og villighet til forskuttering av veiprosjektet i sitt budsjett for 2022–2025.

Med seg i møtet har fylkesordføreren både statsforvalter Bent Høie med sin stab og de fire berørte ordførerne i Suldal, Sauda, Strand og Hjelmeland. Disse skal også ha et formøte uten statsråden allerede mandag 29. november for å diskutere saken.

– Jeg vil presse på for at rassikring av riksvei 13 kommer i gang. Byggestart om fem år er ikke godt nok. Ikke på langt nær, sier fylkesordfører Marianne Chesak, i en pressemelding.

Strekket mellom Rødsliane og Lovraeidet er kalt Rogalands farligste vei, og skal sikres med en fire kilometer lang tunnel. Foreløpig oppstart for skredsikringsprosjektet Rødsliane – Lovraeidet er satt først til 2026, og byggetiden er flere år for den fire kilometer lange tunnelen som er planlagt. Totalt 896 millioner kroner er satt av til prosjektet i Nasjonal transportplan 2022–2033. 200 millioner av dette ligger i første periode (2022–2027), mens hoveddelen er lagt til andre periode.

– Viktig å holde trykket oppe

– Her er det svært viktig at vi holder trykket oppe. Med forslaget vårt til budsjett viser vi også at fylkeskommunen er villig til å forskuttere for midler til dette dersom staten forplikter seg til prosjektet tidligere enn det som nå er planlagt, sier fylkesordføreren.

Ap, Høyre, Sp, KrF og Venstre understreker dette med følgende tekstforslag i budsjettet:

«Rassikring Rv. 13 Rødsliane – Lovraeidet er eit svært viktig prosjekt for både innbyggarar og næringslivet i Rogaland. Rogaland fylkeskommune er i kontakt med staten for å få framskunda oppstart av prosjektet. Om nødvendig skal ein i denne samanheng avklara moglegheita for at Rogaland fylkeskommune saman med Suldal kommune og andre aktørar kan forskuttera for middel til prosjektet.»

Også fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg mener det er viktig å gjøre alt som er mulig for å framskynde arbeidet med rassikring av riksvei 13.

– Dette er et statlig ansvar, men fylket vil likevel være en viktig pådriver for å få arbeidet i gang. Det er en positiv holdning til å bidra med forskuttering, forutsatt at staten klargjør sitt ansvar i saken, framholder han, i pressemeldingen.

– Det haster

Solveig Ege Tengesdal (KrF) er glad for at flertallspartiene er enige om at fylkeskommunen fortsatt skal være tydelig på behovet for å framskynde oppstart av rassikring mellom Rødsliane og Lovraeidet.

– Dette er et særs viktig prosjekt for både innbyggere og næringsliv i Rogaland, sier gruppelederen i Rogaland KrF.

Det samme understrekes av Ole Ueland (H), som er foreslått av flertallspartiene som ny leder av samferdselsutvalget i fylket.

– Rassikring av riksvei 13 er viktig for både innbyggere og næringsliv, og stadig nye ras understreker at det haster. Det må finnes en løsning med staten, og i budsjettet slås det fast at fylkeskommunen vil være en pådriver, og om nødvendig bidra med forskuttering av midler for å komme i gang, sier Ueland.

– Hvis vi vil at folk skal bo i distriktene og bruke distriktene, så må vi gjøre det både mulig og trygt for folk å gjøre det. Dette prosjektet vil være bra for både næringslivet og innbyggerne å få på plass så snart som mulig, tilføyer gruppeleder for Venstre, Kjartan Alexander Lunde.