Nyheter

SUS går over i gul beredskap

– Vi er i en veldig krevende situasjon, sier fagdirektør Eldar Søreide på sykehuset. Nå går SUS over i gul beredskap.

Smittevernoverlege ved SUS, Lars Kåre Kleppe.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har rekordstort sykefravær av ansatte, og rekordstort tall på innleggelser.

– I går var driftssituasjonen slik at vi valgte å varsle kommuner, legevakter og fastleger om en veldig presset situasjon på SUS. Det er enormt stor pasientpågang, og et stort overbelegg på sykehuset. Den store pasientpågangen er ikke direkte knyttet til koronaviruset, men mye er også knyttet til RS-viruset, sa fagdirektør Eldar Søreide på en pressekonferanse Stavanger universitetssjukehus holdt i går.

Søreide forklarer at de onsdag ga beskjed til fastleger og legevaktleger at de måtte vurdere andre muligheter enn innleggelse på sykehuset, om mulig.

– I dag har vi valgt ut ifra totalsituasjonen vi har å gå i gul beredskap. Det er et signal til ansatte om at det vil kunne bli ekstra tiltak framover, og et signal ut til samarbeidspartnerne våre om at vi er i en veldig krevende situasjon, sier Søreide.

Det er nå fem pasienter innlagt med korona ved SUS. Ingen av dem får respiratorbehandling.

33 barn innlagt på SUS

Berit H. Kyllevik, avdelingssjef barne- og ungdomsklinikken, gjør det klart at situasjonen er krevende også på barneavdelingen.

– Akkurat i dag har vi 22 barn med RS-virus innlagt, og totalt 33 barn innlagt hos oss. Det er et høyt antall. I tillegg betjener vi alle akuttinnleggelser. Derfor har vi utvidet arealet til barneavdelingen. Vi har en god beredskapsplan, og vi opplever at det er trygt for pasientene, sa Kyllevik på pressekonferansen.

Likevel påpeker hun at situasjonen er krevende, da de trenger folk med kompetanse, og sykefraværet blant de ansatte er høyt.

– Vi har måtte ty til løsninger hvor flere har måtte jobbe mer enn vanlig, påpeker hun.

Kyllevik sier de henstiller seg til foreldre med nyfødte barn, og ber de unngå personer med forkjølelse-symptomer.

– Det kan være med å hjelpe på situasjonen, mener avdelingssjefen.

– Vi må belage oss på en tøff vinter

– Det er økende koronasmitte i regionen, spesielt på Nord-Jæren. Totalpakken av RS-sykdom og økende sykefravær belaster sykehuset vel så mye som hvor mange koronainnlagte vi har. Vårt inntrykk er at en del av utfordringen for kommunene er å balansere de forskjellige hensynene. På regionalt og nasjonalt nivå savner vi litt tydeligere signaler på hva man må akseptere av smitte i samfunnet, sier Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege ved SUS.

Han gjør det klart at vi må belage oss på en tøff vinter.

– Dette tar lang tid. Det er mange sykehus som er slitne av å ha jobbet med dette i lang tid, og som er bekymret for det som kommer videre. Vi har innført noen ytterlige tiltak knyttet mot pasienter og ansatte her på sykehuset vårt. Forrige uke innførte vi munnbindråd for all pasientkontakt for helsepersonell. Dette opprettholdes. Også ønsker vi at de som kommer på besøk bruker munnbind om de ikke kan holde avstand. Vi setter ikke inn en begrensning for besøkende nå, men vi ber dem vurdere ekstra nøye om besøket kan utsettes. Alle som besøker SUS må være friske, og ikke være nærkontakter, også ber vi dem om å benytte munnbind når de er på sykehuset. Det er tiltakene vi har startet med nå, sier Kleppe.

Kleppe legger til at de på beredskapsmøtet har besluttet å utsette sosiale arrangement som samler hele ansattgruppen, for å hindre at det påvirker sykefraværet og smittesituasjonen videre.

– Ta influensavaksinen

– Jeg vil oppfordre alle i regionen, i den grad du kan og har tilgang til å ta influensavaksinen, om å ta den. Det blir vi på SUS takknemlige for. I tillegg vil jeg oppfordre til å ta tredje dose med koronavaksine om man får tilbud om det. Den vaksineringen er godt i gang, og det er positivt for utviklingen fram mot jul, sier Fagdirektør Eldar Søreide.

Han påpeker at mye av ansvaret har blitt flyttet over på oss selv nå, og at det er viktig å teste seg og ta vaksinene man får tilbud om.

– Det er opp til oss selv å tenke igjennom hva vi gjør for å unngå å bli syk. Det er spesielt viktig å være hjemme når man er syk, understreker Søreide.

– Håper vi nærmer oss toppen

Berit H. Kyllevik, avdelingssjef barne- og ungdomsklinikken, påpeker at økningen vi ser for RS-viruset nå, er utenfor den vanlige sesongen.

– Den vanlige sesongen er desember til mars. Vi håper vi nærmer oss toppen nå, og at vi ser en utflating av RS-viruset fram mot jul. Det vil hjelpe mye på den totale situasjonen mot en influensa-sesong som ikke har kommet i gang ennå.

Hun forklarer at barna som er innlagt på SUS på grunn av RS-viruset, får en form for pustestøtte.

– Det er alvorlig for flere. Flere av de må ha respirator, og det oppleves som tøft for foreldrene. Men vi har god oversikt over disse barna og kompetente folk, sier Kyllevik.