Nyheter

Korona-situasjonen: Få siste nytt om utviklingen

Smittesituasjonen i regionen og kapasiteten ved sykehuset er tema for pressekonferansen på Stavanger universitetssjukehus.

Stavanger universitetssjukehus.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) holder pressekonferanse torsdag klokken 12.00. Bakgrunnen for invitasjonen er blant annet smitte- og driftssituasjonen ved SUS.

RA sender pressekonferansen i samarbeid med NRK Rogaland.

Eldar Søreide, fagdirektør SUS, Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege og Berit H. Kyllevik, avdelingssjef barne- og ungdomsklinikken, vil være tilstede og redegjøre for situasjonen slik den er nå og utviklingen videre.

Krevende situasjon

Smitteøkningen i regionen, koronasituasjonen, RS-viruset og ellers stor pasientpågang gjør situasjonen vanskelig på sykehuset, som allerede er presset på grunn av et stort antall sykmeldte medarbeidere.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har sendt ut melding til kommuner og legevakter med beskjed om å vurdere alle innleggelser ekstra nøye.