Nyheter

Slik har befolkningen endret seg på Nord-Jæren

Ferske SSB-tall for 3. kvartal i 2021 viser en økning i innbyggere i alle kommunene på Nord-Jæren.

Innbyggertallet i Stavanger har økt med 530 personer det siste kvartalet.

I 3. kvartal 2021 hadde Stavanger kommune 144 515 innbyggere. Det er 530 flere personer enn forrige kvartal, ifølge fersk statistikk fra SSB.

I 2020 ble 1536 siddiser født, og 928 personer døde.

Sandnes kommune hadde 81 033 innbyggere i 3. kvartal 2021. Det er en økning på 133 personer sammenlignet med forrige kvartal, viser statistikken fra SSB.

I 2020 ble 994 personer født i Sandnes, og 415 personer døde.

I Randaberg kommune var folketallet i 3. kvartal på 11 452. Det er en befolkningsvekst på 59 personer fra forrige kvartal.

I 2020 ble 105 personer født i Randaberg kommune, og 53 personer døde.

Folketallet i Sola kommune var på 27 543 innbyggere i 3. kvartal. Det er en befolkningsvekst på 71 personer, sammenlignet med forrige kvartal.

I Sola kommune ble 331 personer født i 2020, og 152 personer døde.