Nyheter

Dyrebeskyttelsen får budsjettpenger

Flertallspartiene ønsker å styrke dyrevelferden i Stavanger og gir 150.000 til Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren.

Flertallspartiene ønsker å styrke dyrevelferden i Stavanger.