Nyheter

Barnehager stenger tidlig i protest: – Uakseptabelt

Leder av Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen (SV), oppfordrer foreldre til å ikke hente barna tidlig.

Eirik Faret Sakariassen (SV)

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har varslet at de ber sine medlemsbarnehager om å stenge sine virksomheter onsdag 24. november kl. 14, og at foreldre da må hente sine barn.

Bakgrunnen for at de stenger er en protest mot Ap/Sp-regjeringens forslag til statsbudsjett, og den foreslåtte nedjusteringen av den flate dekningen av pensjonskostnadene til private barnehager.

– Denne aksjonen vil også finne sted i Stavanger, og til nå har jeg registrert at følgende barnehager på sine nettsider/Facebook-sider har varslet at de vil stenge: Gauselbakken barnehage, Ulsnes barnehager SA, og Byfjordparken barnehage AS, sier Leder av Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen (SV), i en e-post til RA.

Han påpeker at bakgrunnen for nedjusteringen er at det har vært et flatt påslag på driftstilskuddet, altså en fastpris.

– Ordningen har vist seg å være lite treffsikker, fordi noen barnehager har høyere utgifter enn dette, men mange barnehager har langt lavere utgifter enn det de får i tilskudd. I 2017 brukte private barnehager en milliard mindre på ansattes pensjon enn det de fikk utbetalt i tilskudd, ifølge en rapport fra Telemarksforskning. Kommersielle barnehager tjener mest på ordningen ettersom de jevnt over har lavere utgifter til pensjon, påpeker Sakariassen.

Solberg-regjeringen foreslo i sitt siste statsbudsjett å redusere påslaget fra 13 prosent til 11 prosent. I Støre-regjeringens tilleggsproposisjon foreslår de en videre nedjustering til 10 prosent.

– Kan ikke kaste ut barna

– At PBL nå foreslår å ramme barn og foreldre gjennom en politisk stengning er fullstendig uhørt og et klart brudd på avtalen mellom barnehager og foreldre. Som leder av utvalg for oppvekst og utdanning mener jeg dette er helt uakseptabelt og ikke en aksjonsform som tjener PBL til ære, sier Sakariassen.

På sine nettsider skriver PBL følgende:

«Men ettersom markeringen i juridisk forstand er et brudd på avtalen barnehagene har med foreldrene, har barnehagene i siste omgang ikke annet valg enn å forholde seg til foreldrenes beslutninger. Barnehagene bør derfor ha beredskap på at ikke alle barna blir hentet innen klokken 14.00.»

– Min klare oppfordring til foreldrene er å ikke hente ungene sine klokken 14 den 24. november, men til vanlig tid. Barnehagene har ikke anledning til å kaste ut barna på denne bakgrunnen. Jeg vil også be regjeringen vurdere å gripe inn mot denne politiske aksjonen fra en arbeidsgiverorganisasjon. Vi har ikke tradisjon for denne formen for politisk lockout som PBL nå introduserer, sier Sakariassen.