Nyheter

Stavanger-ordfører: – Vi må innse at vi skal leve med korona en god stund framover

I helgen arrangeres gjenoppdagelsesfest i Stavanger til tross for stadig nye smittetilfeller i regionen. Kommunen har ikke fått signaler fra helsemyndighetene om at de bør avlyse, og Kari Nessa Nordtun tror at en avlysning ville sendt feil signaler.

RA har kommet fram til at foreløpig i november er det registrert 499 nye smittetilfeller i Stavanger og 319 nye smittetilfeller i Sandnes. Stavangerordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) skriver i en e-post til RA at hun selvfølgelig ønsker at smittetallene i regionen skal være lavest mulig. Hun mener derfor at det er viktig at folk er ekstra nøye med hygiene og tester seg når de kjenner symptomer.

– Så er det spesielt viktig at enda flere vaksinerer seg, slik at vi unngår alvorlig sykdom – som igjen belaster helsetjenestene vi tilbyr, skriver hun.

I helgen arrangeres en stor gjenoppdagelsesfest i Stavanger, og ifølge ordføreren har det vært en løpende vurdering av dette arrangementet, som med alle andre.

– Dette er et nedskalert arrangement og ikke en tradisjonell storfest på torget. Verken nasjonale eller lokale helsemyndigheter har anbefalt oss å avlyse. Vi må innse at vi skal leve med korona en god stund framover i samfunnet, trolig i flere år. En avlysning ville sendt unødige signaler også til andre om å avlyse – som igjen ville fått konsekvenser for ansatte og aktører i kulturbransjen, reiselivsbransjen, idrett og så videre, skriver Nessa Nordtun.

Helsesjef Runar Johannessen mener at antall smittede betyr ingenting.

– Vi vet at uvaksinerte blir smittet, og spørsmålet er heller hvordan det går med alle disse. Det er noe vi følger med på hele tiden. Vi har også et håp om at tredje dose, som er godt i gang i Stavanger for de over 65, vil gi en ytterligere beskyttelse, sier han til RA.

Han ønsker ikke å kommentere helgens gjenoppdagelsesfest, utover at denne medisinskfaglig ikke representerer større utfordringer enn andre typer kontakter. Tett kontakt i garderober, mange innendørs arrangementer som ved julemesser, konserter, og tilsvarende er på den måten en større utfordring. Johannessen mener det må gjøres nye vurderinger hver dag i forhold til hvilke anbefalinger eller tiltak som kan være nødvendige, sett opp mot situasjonen og mulig konsekvens.

– Vi prøver å gjøre forholdsmessige vurderinger etter nasjonale føringer og lokal situasjon, og det skal vi fortsette med. Vi gjør daglige vurderinger på dette, og vil også se hva regjeringen nå informerer om i morgendagens pressekonferanse, sier han.

Smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus, Lars Kåre Kleppe, forteller at det per i dag er 15 pasienter ved SUS som er innlagt med korona. Seks av disse ligger på intensivavdelingen, og fem av dem på respirator.

Mener gjenoppdagelsesfesten bør arrangeres

Lars Kåre Kleppe er smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus. Han sier til RA at det per torsdag er fire pasienter som er innlagt på isolatpost med påvist korona ved SUS.

– Jeg kan ikke si mer om pasientene, men våre innleggelser speiler det vi ser på nasjonalt nivå, sier han.

På nasjonalt nivå er rundt 40 prosent av de innlagt uvaksinerte, mens rundt 60 prosent er fullvaksinerte. Blant disse er de fleste eldre.

– Vi ser at det er mindre alvorlig sykdom hos de som legges inn nå, enn før vaksinen ble presentert, sier Kleppe før han fortsetter:

– Vi ligger lavt i antall innleggelser, og det er noe lavere smitteforekomst hos oss enn i andre deler av landet også. Vi opplever at de store kommunene i vår region har et lavere smittetrykk enn andre byområder.

Det er ikke store forskjeller i antall smittede de siste ukene, men smittevernoverlegen påpeker at det er grunn til å tro at smitten er på vei opp igjen denne uken.

– De siste dagene har vi sett flere tilfeller, sier han.

SUS har en opptrappingsplan for hvordan de skal håndtere flere eventuelle innleggelser, og Kleppe forteller at det må diskuteres om det er kapasitet til å gjennomføre annen vanlig aktivitet og behandlinger.

– Vi er forberedt på flere innleggelser enn vi har nå, og vi ser fram til at man kommer ordentlig i gang med vaksineringen av de over 65 år med tredje dose. Den kan gi ytterligere beskyttelse, sier han.

– Bekymrer det deg at det skal arrangeres en stor gjenoppdagelsesfest i Stavanger denne helgen?

– Nei, jeg vet ikke om det skal bekymre meg veldig. Mange av de arrangementene som skjer i helgen, er ting som skjer ute. Jeg tror at de som arrangerer er mer bevisst smitten enn all den øvrige sosiale omgangen vi har. Det som gjør oss urolige er at mange er luftveissyke, og om vi er gode nok til å holde oss hjemme, sier Kleppe.

– Så lenge arrangementene er innenfor det som er lov til å gjøre i samfunnet, må vi akseptere det. Jeg synes derfor ikke at vi skal gjøre endringer i de planene, likevel er det viktig å si at pandemien ikke er over.

Stavangerordfører mest bekymret for været i helgen

Nessa Nordtun sier at de følger med på smittesituasjonen i kommunen – både politisk og administrativt med dyktige folk innenfor smittevern og helse generelt.

– Jeg stoler veldig på deres anbefalinger. Det opplever jeg også at de øvrige politikere i regionen gjør.

– Er du bekymret for eventuelle følger av gjenoppdagelsesfesten?

– Nei. Akkurat nå er jeg mest bekymret for været når det gjelder helgen. Det er meldt mye regn. Det i seg selv vil nok redusere antallet som møter opp, skriver ordføreren.

Kari Nessa Nordtun skriver at kommunen har et ansvar for å sikre et forsvarlig helse- og utdanningstilbud for innbyggerne. Dersom de står i en situasjon hvor de frykter at de ikke lenger kan sikre slike tjenester, vil de naturligvis lytte til råd fra helsemyndigheter nasjonalt og lokalt om tiltak som kan endre utviklingen og situasjonen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: