Nyheter

Foreldre blir brukt til å redde premature babyers liv

SUS har vært med ei en WHO-studie som har formet utbyggingen av nyfødtintensivavdelingen på nye SUS.

Onsdag denne uken markerte Stavanger universitetssjukehus (SUS) verdens prematurdag med å dele et innlegg på Facebook om «hud-mot-hud-studiet» SUS har vært med i de siste årene.

Studiet er i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO), og ser på effekten av «kenguruomsorg», som handler om at foreldrene skal sitte mest mulig hud mot hud med barnet.

Konklusjonen i studiet er at flere barn overlever når de får ligge hud mot hud rett etter fødsel og gjennom oppholdet på nyfødtintensiv.

Forsker og nyfødtoverlege ved SUS, Siren Irene Rettedal, forteller at planleggingen av studien startet allerede i 2015.

– Jeg fikk representere SUS i Immediate KMC-studien koordinert av WHO, via et samarbeid med Laerdal Foundation, sier Rettedal til RA.

Rekruttering av mødre-barn pågikk i perioden november 2017 til januar 2020.

– Det var planlagt å rekruttere 4200 mødre-nyfødte, men studien ble stoppet tidlig på grunn av at mange flere nyfødte med lav fødselsvekt overlevde i KMC-gruppen slik at det ble ansett uetisk å fortsette studien, forklarer Rettedal.

Hun mener studiet har vært svært lærerikt.

– Man glemmer hvor privilegerte vi er i Norge. Resultatene fra studien i Tanzania, Malawi, Ghana, India og Nigeria viser at Immediate KMC kan bedre overlevelsen hos barn født med lav fødselsvekt. Men dette er ikke nok alene, det må i tillegg implementeres programmer som styrker fødsels- og nyfødtomsorgen, som «Helping Mothers Survive», «Helping Babies Breathe» og «Minimal package of Care for the Small baby». God oppfølgning og behandling i svangerskap, fødsel og nyfødtperiode for alle verdens kvinner og barn blir også først mulig når helsetilbudet er gratis, påpeker overlegen.

Færre infeksjoner

– Hva er det som gjør at direkte hudkontakt mellom foreldre og nyfødt kan hjelpe?

– Mange faktorer kan spille inn som gjør at hudkontakt mellom foreldre og nyfødt er effektivt. I studien så vi at færre av barna i hud-mot-hud-gruppen fikk lav kroppstemperatur og alvorlige infeksjoner. Det er i tråd med tidligere studier på KMC hos stabile premature barn, som viser lavere forekomst av lav kroppstemperatur, alvorlige infeksjoner, lavt blodsukker og reinnleggelser i sykehus, sier Rettedal.

Hun påpeker at WHO har signalisert at det vil komme reviderte anbefalinger med hensyn til hud-til-hud-metoden.

– Det er viktig at vi bygger praksis på oppdatert kunnskap, også for nyfødte. I nye SUS bygges en nyfødtintensiv avdelingen med enerom der det er plass til at foreldre kan bo sammen med sine nyfødte barn hele døgnet, gjennom hele sykehusoppholdet, sier overlegen.

Vanlig dødsårsak

Rettedal understreker at årsaken til for tidlig fødsel ofte er ukjent.

– Infeksjon er en kjent årsak til at fødselen starter for tidlig. Tidlig vannavgang er en annen. Tvilling- eller trillingsvangerskap resulterer også oftere i prematur fødsel, legger hun til.

– Vi er heldige i Norge, her er forekomsten av prematur fødsel lav, omkring 5–6 prosent. Dette skyldes sannsynligvis god svangerskapsoppfølging og relativt friske mødre. Til sammenligning på verdensbasis er det estimert at omkring 11 prosent av alle barn fødes prematurt (før svangerskapsuke 37) og 15 prosent fødes med lav fødselsvekt. Prematur fødsel er dessverre en av de vanligste årsakene til at nyfødte dør på verdensbasis. Det er anslått at 75 prosent av alle dødsfall i nyfødtperioden kunne vært unngått med god nyfødtbehandling inkludert hud-mot-hud-metoden, uten intensiv behandling, sier Rettedal.

Innlegget SUS har delt på Facebook om verdens prematurdag og studien, har fått mye oppmerksomhet, med over 1000 likes, og mange fine kommentarer til nyfødtintensivavdelingen ved SUS.

– Det er flott at prematuritet og nyfødtmedisin får oppmerksomhet. Nyfødte barn har hele livet foran seg, og det er viktig at de gis en best mulig start, sier nyfødtoverlegen.

I dag er det verdens prematurdag 👶 På nyfødtintensiven på SUS behandler vi for tidlig fødte barn ned til...

Posted by Stavanger universitetssjukehus on Wednesday, November 17, 2021

---

Fakta om saken

  • Ifølge Verdens helseorganisasjon blir 1 av 10 barn født prematurt, noe som utgjør omtrent 15 millioner barn hvert år.
  • I 2020 ble det født 4176 barn på Stavanger universitetssjukehus. Av disse ble mellom 5 og 6 prosent født før uke 37. De regnes da som premature.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: