Nyheter

Foreldre blir brukt til å redde premature babyers liv

SUS har vært med ei en WHO-studie som har formet utbyggingen av nyfødtintensivavdelingen på nye SUS.

Siren Rettedal er forsker og overlege ved nyfødtintensivavdelingen ved SUS.