Nyheter

Foreslår tretoppsti rundt Ullandhaugtårnet

En tretoppsti som kobler friområdet til Ullandhaugtårnet, er foreslått som en av tre hovedsatsinger i 900-årsjubileet Stavanger 2025. Politikerne skal nå ta stilling til om det skal gjennomføres en mulighetsstudie, for å se om tretoppstien lar seg gjennomføre.

Stavangerpolitikerne skal vurdere om det skal gjennomføres en mulighetsstudie, for å se om en tretoppsti rundt Ullandhaugstårnet lar seg gjennomføre.

Det skriver Stavanger kommune i en pressmelding. De forklarer at tretoppstien tar utgangspunkt i Ullandhaugtårnet og snor seg utover tretoppene i terrenget rundt.

Forslaget viser en spiralformet gangvei i trekonstruksjon som leder opp til et utsiktsplatå i det eksisterende tårnet, og det er Helen & Hard som har utarbeidet visjonsbilde på oppdrag fra kommunen.

– Ideskissen til tretoppstien har stort potensiale, og er spennende, nytenkende og kreativ. Målet er å tilgjengeliggjøre den unike utsikten for allmennheten, skape ny aktivitet rundt tårnet og styrke Ullandhaug som turmål og destinasjon, sier prosjektleder for Stavanger 2025, Lena Antonius.

900-årsjubileet skal bygge fellesskap

Stavanger kommune er hovedarrangør for Stavanger 2025, byen og domkirkens 900- årsjubileum, og jubileet skal bygge fellesskap og identitet ved å feire opphavet, styrke samspillet og ruste oss for de omslag som kommer.

– Omstilling er en tematikk som blir løftet fram i jubileet fordi det kjennetegner Stavanger sin historie, og fordi det preger den tiden vi lever i. Ullandhaug er valgt som et prioritert satsingsområde i jubileet fordi Ullandhaugområdet er et symbol på kunnskaps- og innovasjonsmiljøene som skal gå foran i omstillingen og det grønne skiftet vi står overfor, sier Antonius.

I tillegg til Ullandhaugområdet og Ullandhaugtårnet er Domkirken 2025 og Gladmat i Pedersgata, presentert som potensielle pilarer som del av 900-årsjubileet.

Ønsker å utrede muligheten for tretoppstien

Kommunen skriver i pressemeldingen at både Ullandhaugtårnet og områdene rundt er attraktive som turmål. Ullandhaugtårnet eies i dag av Lyse og er i industriell bruk som teletårn for Lyse og andre teleselskaper.

– Det er kreative og spennende planer Stavanger kommune lanserer for Ullandhaugområdet. Som eier av tårnet vil vi ha en naturlig dialog med kommunen framover, sier Odd Hedemand, eiendomssjef i Lyse.

Stavanger kommune er eier og forvalter friområdene på Ullandhaug, og en viktig oppgave for dem er å sikre nok, og tilgjengelige, rekreasjonsområder for innbyggerne.

– I så måte vil tretoppstien være med på å understøtte kommunens mål for Sørmarka-området. Tretoppstien fremstår som en naturlig forlengelse av Ullandhaugtårnet ut mot turområdene rundt, og binder det hele sammen. Det er likevel flere momenter og hensyn som gjenstår å belyse. Derfor ber vi kommunalutvalget om å etablere en mulighetsstudie for å se på om dette lar seg gjennomføre som en del av 900- årsjubileet, sier Antonius.

Mulighetsstudien må blant annet gjøre rede for kostnader, framdrift, konsekvenser for naturmangfold og kulturhistorie, vernehensyn, samt legger til rette for involvering av samarbeidspartnere. Kommunalutvalget skal behandle saken 23. november.