Nyheter

50 nye smittede på Nord-Jæren

24 nye smittede i Stavanger torsdag morgen. 20 i Sandnes.

Teststasjonen på Tjensvoll.

Torsdag morgen melder kommunene på Nord-Jæren om 50 nye tilfeller av covid-19. Stavanger kommune melder at de har 24 nye smittede, etter at 294 personer testet seg onsdag.

Blant de smittede er ytterligere én elev ved St. Svithun ungdomsskole.

12 av de 24 nye smittede er i aldersgruppen 10–19 år.

Alder:

 • 0-9: 1
 • 10-19: 12
 • 20-29: 2
 • 30-39: 1
 • 40-49: 2
 • 50-59: 1
 • 60-69: 1
 • 70-79: 1
 • 80-89: 3

17 av tilfellene er nærkontakter:

 • Nærkontakter: 17
 • Reiserelatert: 4
 • Usikker smittekilde: 1
 • Ukjent smittekilde: 2

20 nye i Sandnes, 6 i Sola og bekymring i Randaberg

Sola kommune melder om seks nye tilfeller. Alle seks er nærkontakter.

Fire av dem er i aldersgruppen 10–19 år. To personer i aldersgruppen 30–39 år.

I Randaberg kommune skaper økt smitte bekymring. Etter en fallende smittetrend fram til uke 41, har antall påviste smittede i Randaberg steget de tre siste ukene, slik det også gjør regionalt og nasjonalt.

– Vi følger nært med på indikatorer, som gir et bilde av hvor stor betydning denne smitteøkningen har når det gjelder forekomst av alvorlig covid-19-sykdom. Antall sykehusinnleggelser og bruk av intensivkapasitet på sykehus sier mye om dette, sier kommuneoverlege Ole Bernt Lenning i Randaberg kommune i en pressemelding på kommunens nettside.

Det er ikke kommet informasjon om at noen av de smittede på Randaberg er alvorlig syke, ifølge det kommunen kjenner til.

– Blant de smittede de siste tre ukene, ser vi at uvaksinerte er betydelig overrepresentert i forhold til hvor stor andel de utgjør av befolkningen. Det minner oss om hvor viktig vaksine er for å bremse spredningen av viruset i den voksne delen av befolkningen. På den annen side gir også gjennomgått covid-19-sykdom immunitet, og vi må nok leve med en viss forekomst av smitte i befolkningen, sier kommuneoverlegen i Randaberg.

Iføge VG er 66,6 prosent av befolkningen i Rogaland fullvaksinert. 74,5 prosent har fått første dose.

Sandnes kommune melder om 20 nye tilfeller:

 • Barn 0–10 år (nærkontakt)
 • Barn 0–10 år (ukjent smittevei)
 • Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt)
 • Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt)
 • Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt)
 • Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt)
 • Barn/ungdom 10–20 år (ukjent smittevei)
 • Barn/ungdom 10–20 år (ukjent smittevei)
 • Barn/ungdom 10–20 år (mistenkt smittevei)
 • Barn/ungdom 10–20 år (mistenkt smittevei)
 • Barn/ungdom 10–20 år (mistenkt smittevei)
 • Barn/ungdom 10–20 år (ukjent smittevei)
 • Kvinne 30–40 år (ukjent smittevei)
 • Mann 30–40 år (ukjent smittevei)
 • Mann 50–60 år (innreise)
 • Mann 30–40 år (ukjent smittevei)
 • Mann 30–40 år (nærkontakt)
 • Kvinne 40–50 år (mistenkt smittevei)
 • Kvinne 30–40 år (nærkontakt)
 • Kvinne 20–30 år (mistenkt smittevei)

Det siste døgnet er det registrert 1514 koronasmittede i Norge. Det er 334 flere enn samme dag i forrige uke, skriver NTB.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1145 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 796.

Til sammen er nå 919 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, ifølge foreløpige tall.