Nyheter

Eli Karin Fosse: – Pandemien har kostet

Kommunedirektør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, forteller at pandemien har kostet – spesielt for de ansatte innen helse og velferd. Nå håper hun at alle kan jobbe sammen og forstå alvoret i eldrebølgen.

– Pandemien har kostet, sier kommunedirektør for helse og velferd i Stavanger kommune da hun presenterte handlings- og økonomiplanen (HØP) for tjenesteområdet fredag.

– Vi har i perioder redusert og lagt ned enkelte tjenestetilbud. Det har vært vaksinering, besøksrestriksjoner og vi har hatt smitteverntiltak. Det har vært normalen for de innen helse og velferd, og den har vært krevende, legger hun til.

Til RA forteller hun at for en del brukergrupper har det vært masse restriksjoner, periodevis stengte sykehjem, og stengte dagsentere for eldre og mennesker med utviklingshemming. I tillegg har det vært mye mindre aktivitet på alle frivillige arenaer, som mange av kommunens brukere benytter.

– Mange har blitt mye mer ensomme, og jeg tror folk har kjent veldig på det. Det er likevel utrolig hva folk har klart å håndtere. Det er ikke slik at ting faller fra hverandre, så mange har taklet det bra, men det har kostet, sier Fosse.

Hun legger til at det har kostet masse for alle ansatte i virksomhetene – de som har konstant press på seg med redsel for å bli smittet, smitte videre, og å få smitte inn i virksomheten.

Fosse mener tydelig at vi fortsatt må ha en beredskap, og følge med på smitten i kommunen.

– Vi vet at med en gang smitten øker, så må vi skru opp tiltakene igjen, sier hun.

Mener vi må forstå alvoret i eldrebølgen

Kommunedirektør Vareide har uttrykt at han frykter eldrebølgen mer enn pandemien, og mener det er en mye større omstilling. Fosse mener det er viktig at vi forstår at problemet kommer til å bli stort.

– Vi kan ikke lukke øynene og fortsette som nå. Det er klart at jeg kjenner litt på at dette kan bli alvorlig hvis vi ikke klarer å gjøre omstillinger, og forberede oss på å gjøre relativt store omstillinger allerede nå, sier hun til RA.

– Pandemien har lært oss at når vi forstår alvoret, når det virkelig går opp for oss at vi må gjøre noe, så er det utrolig hva vi klarer å mobilisere. Det gjelder både i befolkningen generelt, og ikke minst i det kommunale apparatet. Jeg er optimistisk, og jeg tror at dersom vi forstår alvoret og står sammen om å gjøre en innsats, så skal vi klare å håndtere det, legger Fosse til.

Kommunen planlegger for at det skal økes til 1387 sykehjemsplasser i perioden fram til 2027. Det tilsvarer en netto på 204 plasser.

Innbyggerne skal få tjenester av god kvalitet

Fosse synes HØPen er et godt budsjettforslag for helse og velferd.

– Vi finansierer mange viktige nye tiltak, og sørger for at det er en tilstrekkelig finansiering til å dekke de behovene vi ser og forholder oss til. Det er ingen dramatiske kutt denne gangen, og det er ingen forslag om nedleggelser, så jeg tror at vi har all grunn til å tenke at vi har et veldig godt utgangspunkt for neste år innen helse og velferd, sier hun.

Fra i år er det foreslått finansiering til nye bofellesskap, blant annet et med elleve plasser for psykisk utviklingshemmede ved Solborg, og med tilhørende bemanning.

– I tillegg er det satt av en ganske stor pott til tiltak for å rekruttere og beholde fastleger – det er kjempeviktig, sier Fosse.