Nyheter

Stabil nedgang i koronasmitten

De to kommunale helsetoppene Runar Johannessen og Eli Karin Fosse mener at koronasmitten i Stavanger så langt går riktig vei. De siste ukene har kommunen hatt en stabil nedgang i antall smittetilfeller, men vi må fortsatt holde oss hjemme hvis vi er syke.

Direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, under tirsdagens møte i kommunalutvalget.

– Vi har kommet til det stadiet hvor vi teller desimaler og ikke hele tall lenger. 89,7 prosent av innbyggerne over 18 år har fått dose en, og den dagen vi passerer 90 – det har vi forventninger om at vi skal gjøre snart – så skal vi ha en markering, sier direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse om vaksineringen i Stavanger kommune. Hun synes det er et godt resultat, men påpeker at de er ikke fornøyde før de passerer 90 prosent.

Sammen med helsesjef Runar Johannessen og beredskapssjef Torstein Nielsen ga hun en statusoppdatering på koronasituasjonen på tirsdagens møte i kommunalutvalget.

– Det kryper gradvis oppover, men det er fortsatt aldersgruppene mellom 18 og 45 år som ligger et stykke under 90-tallet, sier Fosse og legger til at det fortsatt er mulig å få vaksine i Torgveien eller på vaksinebussen.

– Vaksinebussen har vært en suksess. Den kjører nå på fjerde uken, og det har vært bortimot 1000 som har benyttet seg av tilbudet, sier Fosse.

Helsepersonalet har tatt imot 60–70 vaksinepasienter om dagen, og satt både dose en og to.

– Vi har vært på mange forskjellige steder – på UiS, Johannes læringssenter, SR-Bank Arena og nesten alle kjøpesentre. Nå ser vi etter byggeplasser hvor vi kan parkere bussen noen timer for å gi et tilbud, kanskje særlig til utenlandske arbeidere, sier Fosse.

Kommunens mål er å holde bussen gående så lenge det er behov for det. De tar én uke av gangen, men helsedirektøren er sikker på at de vil tilby vaksinering på bussen ut i november.

Influensavaksineringen i kommunen starter denne og neste uke, og Fosse sier at FHI har gitt kommunene beskjed om å prioritere denne før dose tre til de over 65 år. Derfor venter de til 17. november før de tilbyr dose tre til de over 65 år.

Helsesjef i Stavanger, Runar Johannessen, under tirsdagens møte i kommunalutvalget.

Anbefaler syke å holde seg hjemme

Helsesjef Runar Johannessen opplyser at det har vært en stabil nedgang i antall smittetilfeller i Stavanger fra sommeren og fram til nå. I uke 35 var det 134 smittetilfeller, mens det forrige uke kun var 40 tilfeller i kommunen.

– De siste tre ukene har det vært stabilt lavt i vår region, sier han til kommunalutvalget, og legger til at en tredjedel av de smittede har vært fullvaksinerte.

– Den siste uken var halvparten fullvaksinerte, så det er ikke slik at vaksinerte ikke blir smittet. Det ser likevel fortsatt ut at de i stor grad blir mindre syke, sier han.

Ifølge helsesjefen er et tilbud om vaksinedose tre viktig, for det kan se ut til at vaksinen har dårligere effekt på de eldste. Han mener en utfordring framover vil være hvordan kommunen skal klarer å følge like godt med som tidligere.

– Vi kan telle like godt, men vi er ikke like sikre på at alle som trenger det tester seg, sier han og legger til at det er forventet en økning i smitte, særlig blant uvaksinerte grupper, yngre og barn.

Johannessen sier til RA at med den usikkerheten kommunen har framover, er det fortsatt lurt at folk holder seg hjemme når de er syke og har symptomer, og unngår å smitte andre i størst mulig grad.

– Vi håper at vaksineringen vil gjøre at folk blir mindre alvorlig syke, sier han.

– Nå venter noen måneder med sammenkomster og julebord. Er dette noe som bekymrer dere?

– Jeg håper at så mange vil være vaksinert at det er nok til å holde dette under kontroll. Vi må følge med på det som skjer. Vaksinen ser ut til å ha dårligere effekt på de eldre, og kommer det mer smitte i samfunnet er det lettere å få den inn på sykehjemmene blant de som trenger en tredje dose. Det vil være noen anbefalinger for å prøve å passe på dette, sier Johannessen til RA.

– Vi har fortsatt relativt strenge smitteverntiltak, særlig for uvaksinerte i helse- og omsorgstjenesten. De skal bruke munnbind på jobb hvis de kan komme nærmere enn en meter, og det er for å redusere risikoen enda mer. Alle i våre tjenester skal være bevisst egne symptomer, og de har fått hurtigtester som de har liggende hjemme, så vi er fortsatt der. Vi har fortsatt spritdispensere og anbefaler pårørende om å ikke komme på besøk hvis de har luftveissymptomer. Vi er på vakt hele veien, legger Fosse til.

– Det går riktig vei da?

– Så langt gjør det det, sier Johannessen.

Beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen, under tirsdagens møte i kommunalutvalget.

Usikkerhet rundt utviklingen

Beredskapssjef i Stavanger, Torstein Nielsen, forteller at kommunen bygger en beredskap for fasen som kalles «ny hverdag med høy beredskap».

– Når vi utarbeider diskusjonsskisser er det ingen prediksjon på hvordan situasjonen kommer til å bli utover høsten og vinteren, men vi ser på det som drivere for smittespredningen. Det er mobilitet, import av smitte, sosial aktivitet, og andelen som blir vaksinert. Det påvirker smittespredningen, og så er det en del risikofaktorer, sier Nielsen før han fortsetter:

– Luftveisinfeksjoner er det allerede ganske mye av, og en gang før jul kommer også sesonginfluensaen. Som dere sikkert er kjent med, antar en at den kan bli ganske mye sterkere. For vårt vedkommende, er det den totale sykdomsbyrden som er givende.

Nielsen sier at forrige regjering sa at justert TISK – testing, isolasjon, smittesporing og karantene, skulle vare i fire uker. Sist uke besluttet regjeringen at inntil videre, og hvert fall til begynnelsen av november, beholdes justert TISK.

– Det er en usikkerhet rundt utviklingen resten av høsten og vinteren, og det er en risiko for at det kan komme en økning i belastningen på helsetjenesten i regionen. Situasjonen forsøker vi å overvåke så godt vi kan, men det er vanskelig å få god nok informasjon, og mørketallene er nok betydelig høyere nå enn tidligere. Mange tester seg med hurtigtest hjemme, og tar ikke nødvendigvis en PCR-test dersom hurtigtesten er positiv, sier han.

Nielsen forteller at kommunedirektøren har utgitt beredskapsplan nummer seks. Den informerer om kommunens strategi for å håndtere den fasen kommunen er inne i nå.

– Vi skal ha en beredskap tilsvarende den vi har hatt gjennom hele pandemien, altså kunne sette mange vaksinedoser, øke testkapasiteten, og være forberedt på en situasjon som regjeringen har beskrevet i sin beredskapsplan, sier beredskapssjefen.