Nyheter

Mange flere besøkende - men ikke det viktigste

OTD Energy trakk 19.174 besøkende i Stavanger Forum.

OTD Energy 2021 ble arrangert fra tirsdag til torsdag denne uken. Over 19.000 personer besøkte energimessen.

Torsdag ettermiddag stengte dørene etter to dager med Norges største årlige energimesse OTD Energy, i Stavanger Forum. Totalt besøkte 19.174 mennesker messen. Dette utgjorde en økning fra sist messe i 2019, da var besøkstallet 16594. Det har blitt meldt at OTD Energy er Europas største energimesse i år, skriver messen i en pressemelding.

– Vi er svært godt fornøyd med besøkstallet, og med høy aktivitet på årets messe. Enda viktigere er alle møtene, kontraktene som er inngått og mulighetene som er blitt skapt for utstillere og deltakere fra industrien, sier messegeneral Torbjørn Olufsen, OTD Energy.

Fornybar energi viktig tema

Årets messe bar preg av en industri interessert i å vende seg mer mot fornybar energi og grønn teknologi. For første gang ble en egen hall satt av til fornybar energi, og et omfattende seminarprogram la vekt på muligheter for en bransje i møte med energiomstilling og det grønne skiftet.

– Det at så mange møtte opp og at det ble meldt om fornøyde utstillere, som kunne forlate messen med leads og kontrakter, bekrefter OTD Energy sin ubestridte rolle som energileverandørenes viktigste møteplass, sier Olufsen.

OTD Energy-sjef Torbjørn Olufsen er fornøyd med besøkstallet, men enda mer fornøyd med alle kontraktene selskapene har inngått.


---

Fakta OTD Energy 2021 Stavanger:

  • Norges største årlige energimesse
  • Europas største energimesse i 2021
  • 400 utstillerbedrifter
  • 1500 selskaper representert
  • 500 studenter på OTD Students
  • Alle hotell er fullbooket i Stavanger
  • Over 200 seminarer
  • Arrangeres annethvert år i Stavanger/Bergen
  • Arrangert for 23. gang

---