Nyheter

Vedtatt: 68 Nortura Forus-ansatte mister jobben

Nortura-styret har bestemt seg. Skjæreaktiviteten på Forus kuttes.

Tillitsvalgt mener flere hundre arbeidsplasser står i fare hos Nortura Forus.

Det var forventet at 68 ansatte ved skjæreavdelingen ved Nortura Forus skulle miste jobben. Tirsdag kom beskjeden, etter at omstillingsplanene ble behandlet av styret.

Konsernstyret vedtok mandag å investere nærmere en halv milliard i en oppgradering og utvidelse av anlegget for skjæring av gris i Tønsberg. Det oppgraderte anlegget legger til rette for en mer bærekraftig industristruktur og vil bedre lønnsomheten årlig med 125 millioner kroner.

Fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023. Skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus vil gradvis trappes ned fra høsten 2023.

Slakterivirksomheten på Forus- og Steinkjer-anleggene blir ikke berørt.

Vedtaket fra konsernstyret er dermed i tråd med innstillingen fra konsernsjefen som ble lagt fram for to uker siden.

– Nortura er bondens eget selskap og vår viktigste oppgave er å gjøre det mulig for bønder i hele Norge å leve av egg- og kjøttproduksjon. Resultatet vil komme bonden til gode i form av økte inntekter og mer konkurransedyktige produkter basert på norsk råvare. Tiltaket er en oppfølging fra årsmøtevedtak og viktig i arbeidet med å bygge et nytt, bærekraftig og framtidsrettet egg- og kjøttsamvirke, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i en pressemelding fra Nortura.

Satser annerledes i Rogaland

Vedtaket påvirker deler av aktiviteten ved Forus-anlegget, men Nortura vil fortsatt investere og satse betydelig i Rogaland i årene som kommer. Samtidig vil Nortura legge ned ressurser i vekst og utvikling i alle våre hel- og deleide datterselskaper i regionen.

– Rogaland er en svært viktig region for Nortura, og vi vil være sterkt til stede, men på andre måter enn før. Vi kommer til å utrede en investering på nærmere 600 millioner kroner i byggingen av et nytt slakteri i Hå kommune, sier Hasvang Vaag.

– Dette vedtaket påvirker ikke slakteriet og ikke en eneste bonde trenger å legge ned som følge av tiltaket. Tvert om, dette vil styrke økonomien til bønder i Rogaland, sier Hasvang Vaag.

Nortura skriver videre i pressemeldingen: «Nortura har en omfattende aktivitet i Rogaland og vil fortsatt bygge videre på satsingene ved Nærbø Kyllingslakt AS, Hå Kylling AS, Nortura Hå, Fjordland/Fjordkjøkken AS, Norsk Dyremat AS, Prima Slakt AS, Hå Rugeri AS, Biosirk AS og Norpri AS».

Lang omstillingsperiode – vil minimere belastning og konsekvenser for ansatte

Moderniseringen og utbyggingen innebærer at Nortura vil samle det meste av skjæreaktiviteten for norsk gris til Tønsberg. Nortura vil bygge en av verdens mest avanserte produksjonsanlegg for svinekjøtt i Tønsberg, hvor man vil ta i bruk ny teknologi som vil øke effektiviteten og senke produksjonskostnaden. Teknologien vil øke råvareutnyttelsen og redusere matsvinn i verdikjeden.

Dette innebærer omstilling for ansatte ved anleggene på Forus og i Steinkjer. Samlet vil 147 årsverk vil bli berørt ved de to fabrikkene. 68 ansatte på Forus vil bli satt i omstilling. Nortura i Tønsberg vil øke bemanningen ved anlegget med rundt 70 årsverk.

– Vi forstår at dette er krevende for de som blir berørt, men de politiske og kommersielle rammevilkårene gir oss ingen andre alternativer. Ansatte får en omstillingstid på nesten to år, og vi har god tro på å finne gode løsninger slik at flest mulig skal finne seg nytt arbeid i eller utenfor Nortura, sier Hasvang Vaag.

I omstillingsprosesser i Nortura legges det vekt på å minimere belastningen og konsekvensene for den enkelte ansatte i omstillingsperioden. Et eget omstillingsteam arbeider blant annet med å finne nytt arbeid for de som blir berørt av nedbemanning. Erfaringer fra tidligere omstillinger i konsernet viser at ni av ti medarbeidere finner seg nytt arbeid i løpet av omstillingsperioden.

Reduserer CO₂-utslipp fra veitransporten – ingen slakterier berøres

Vedtaket vil også redusere behovet for lastebiltransporter mellom slakterier og foredlingsanlegg betydelig. Tiltaket betyr færre mellomtransporter mellom våre anlegg, og reduserer lastebiltrafikken med 660 000 kilometer per år. Dette tilsvarer 690 tonn redusert Co₂-utslipp i året.

– Når vi samler skjæring og videreforedling til samme fabrikk reduseres transporter mellom våre fabrikker med over en halv millioner kilometer per år. Det gir både en økonomisk og klimamessig gevinst», sier Hasvang Vaag.

Vedtaket får ingen konsekvenser for anleggene som slakter gris. Nortura vil dermed slakte gris i ved anleggene på Forus, Steinkjer, Tønsberg, Målselv, Bjerka, Førde og Sandeid. Skjæring av gris vil fra 2023 og utover foregå i Tønsberg, Målselv og ved NorPri på Jæren.

Endrede rammevilkår

Omfattende endringer i politiske og markedsmessige rammevilkår gjennom flere år er grunnen til at Nortura gjennomfører en stor omlegging av industristrukturen for rødt kjøtt i Norge. Svekkelse av virkemidlene for markedsregulator, økt konkurranse fra import, endringer i etterspørselen, færre kunder og kraftig EMV-vekst tvinger fram behovet for å samle griseskjæringen.

– Alternativet til dette tiltaket vil være alvorlig både for bønder og ansatte i Nortura. Akkorden i markedet har blitt dramatisk hardere de siste årene, først og fremst for eierne våre, men også for Nortura. Vi er glade for at den nye Regjeringen anerkjenner utfordringene, men den negative utviklingen i våre rammevilkår har fått pågått for lenge. Vi må gjøre noe med virkemidlene vi har råderett over for å sikre et konkurransedyktig Nortura som tjener bonden og norsk jordbruk på en framtidsrettet måte, sier Hasvang Vaag.

Vedtaket er et delprosjekt i Norturas nye og helhetlige industristruktur, et restruktureringsprogram som ble etablert i 2020 etter at årsmøtet ba styret om snu alle steiner for å bedre selskapets resultat.