Nyheter

Rogaland Ap får ny gruppeleder

Daniel Bøhn Rayner er ny gruppeleder i Rogaland Ap.

Daniel Bøhn Rayner er valgt som ny gruppeleder i Rogaland Ap.

29-åringen ble valgt mandag kveld av partiets fylkestingsgruppe.

Den tidligere AUF-eren overtar for Tom Kalsås, som har fått fast plass som vararepresentant på Stortinget så lenge Hadia Tajik er Arbeids- og inkluderingsminister.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne spennende rollen, og til å lede det flotte laget vårt i fylkespolitikken sammen med fylkesordfører Marianne Chesak. Sammen skal vi videreføre det gode arbeidet vi har gjort i posisjonen de siste årene, blant annet når det gjelder økt gjennomføring innen videregående utdanning, flere læreplasser og et seriøst og trygt arbeidsliv, sier Bøhn Rayner i en pressemelding.

Han har de siste to årene vært nestleder i Opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune, en rolle han fortsatt vil ha. I tillegg var han politisk rådgiver for Rogaland Ap fra 2015 til mars i år. Foruten rollen som gruppeleder i Rogaland Ap, overtar han også en rekke andre verv nå som Kalsås har fått ny arbeidsplass på Stortinget:

 • Fast plass i Fylkesutvalget
 • Fast eierrepresentant i Energy Innovation
 • Fast eierrepresentant i Filmkraft Rogaland
 • Fast eierrepresentant i mediefondet Zefyr AS
 • Vara for fylkesordfører i Regional planstrategi
 • Vara for fylkesordfører i Regionalplan for sjøareal
 • Vara for fylkesordfører i Regionalplan Jæren
 • Vara for fylkesordfører i Referansegruppe for bolig- og næringsareal
 • Vara for fylkesordfører i Tunnelsikkerhet
 • Vara for FO i Verneområdestyre for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
 • 2. vara i Vestlandsrådet

Bøhn Rayner har det siste året jobbet som rådgiver i Kreftforeningen, distriktskontor Stavanger, og vil nå ta permisjon fra denne jobben for å være politiker på heltid. Ellers er han også organisatorisk nestleder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Jeg tror kanskje jeg blir den yngste gruppeleder i Rogaland Aps historie, sier Bøhn Rayner, som er født og oppvokst på et nedlagt småbruk på Ilseng/Ridabu utenfor Hamar, bare noen kilometer unna hjemstedet til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han ivrer etter å ta fatt på oppgaven som gruppeleder, og begynner arbeidet allerede denne uken.

– Vi i posisjonen har mange ambisjoner for de kommende årene, og for meg er det særlig viktig at vi fortsetter arbeidet med å sikre at Rogaland-skolen er den beste i landet når det gjelder fullføring. Dette henger nøye sammen med det å skaffe læreplasser til alle våre lærlinger. I tillegg skal vi fortsette å jobbe for gjennomføringen av viktige samferdselsprosjekter i fylket og for økt trafikksikkerhet, sier han.

Fakta: Daniel Bøhn Rayner

Født: 29. april 1992. Fra: Ilseng/Ridabu utenfor Hamar. Bosted: Stavanger. Bakgrunn: Har lang erfaring innen salg- og service. Var fylkessekretær for AUF i Rogaland fra 2014-2015, og politisk rådgiver for Rogaland Ap fra 2015 til mars 2021. Kommer fra jobben som rådgiver i Kreftforeningen i Stavanger. Andre verv: Organisatorisk nestleder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

PS: Ettersom Tom Kalsås trer ut av sine roller i fylkespolitikken, blir det også endringer for flere av de andre folkevalgte representantene i Rogaland Arbeiderparti:

 • Utsira-ordfører Marte Eide Klovning blir fast medlem av Fylkestinget, mens Hamza Ali fra Sola blir fast vararepresentant.
 • Inghild Vanglo fra Egersund blir 5. vara til Opplæringsutvalget og fast representant i KS Fylkesmøtet og KS Landstinget.
 • Magne Vaule fra Vikeså blir fast medlem av Samferdselsutvalget, mens Lin Veronika Jacobsen blir ny fraksjonsleder.
 • I administrasjons- og lønnsutvalget blir Erling Nordgård ny 1. vara, og Bøhn Rayner ny 2. vara.
 • Astri Furumo fra Haugesund blir nytt medlem av Yrkesopplæringsnemda. Også her blir Erling Nordgård vara. Det må for øvrig velges ny leder for nemnda.