Nyheter

Vil ha flere bysykler der folk bor

Det er flere grunner til hvorfor det bør komme flere bysykler ut i gatene. Én av grunnene er at da kan folk kan sykle til sentrum uten å være redd for at noen skal stjele sykkelen, mener Frode Myrhol (FNB).

Bysykkel Stavanger Kolumbus Elisabeth Tostensen