Nyheter

Over 11.000 personer mottar arbeidsavklaringspenger i Rogaland

Ved utgangen av september mottok 11.262 personer i Rogaland arbeidsavklaringspenger.

Seniorrådgiver i NAV Rogaland, Gustav Svane, forteller at den store reduksjonen i arbeidsledigheten har resultert i at antallet AAP-mottakere i Rogaland holder seg på et stabilt nivå.

Det skriver NAV Rogaland i en pressemelding fredag.

At 11.262 personer i Rogaland mottar arbeidsavklaringspenger (AAP), utgjør ifølge NAV 3,7 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år. På landsbasis er andelen 3,8 prosent. Fra januar til september 2021 har antallet personer på AAP i Rogaland økt med 293 personer.

NAV skriver at av de 11.262 personene som mottar AAP, har 43 prosent diagnosen psykiske lidelser og 30 prosent muskel- og skjelettlidelser. 2424 personer under 30 år mottok AAP ved utgangen av september, og det er en nedgang på 66 personer sammenlignet med januar 2021.

– Den store reduksjonen i arbeidsledigheten har resultert i at antallet AAP-mottakere i Rogaland holder seg på et stabilt nivå. Samtidig har muligheten til å ta ut AAP i en lengre periode under pandemien, ført til at færre personer har sluttet å motta ytelsen fra NAV. Vi tror at nedgangen i ledigheten vil fortsette de neste månedene. Dette vil kunne bidra til at antallet mottakere av AAP sannsynligvis vil holde seg på et stabilt nivå eller reduseres i tiden framover, sier seniorrådgiver i NAV Rogaland, Gustav Svane.

Store forskjeller

Svane mener at et bredt samarbeid mellom NAV og arbeidsgivere kan bidra til at enda flere i denne gruppen blir inkludert i arbeidslivet.

– Vi vet at mange personer med helseutfordringer har et sterkt ønske om å komme i arbeid. I tillegg har mange av dem etterspurt kompetanse som arbeidsgiverne trenger, sier han.

Ifølge NAV er det store forskjeller mellom kommunene i Rogaland. Sandens har den høyeste andelen i fylket med 4,2 prosent. Haugesund, Karmøy og Klepp har 4,1 prosent, mens Randaberg, Gjesdal og Tysvær har 4,0 prosent.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Kommuneoversikt – andel personer av befolkningen (18 – 66 år) som mottar AAP:

 • Sandnes: 4,2 %
 • Haugesund: 4,1 %
 • Klepp: 4,1 %
 • Karmøy: 4,1 %
 • Randaberg: 4,0 %
 • Gjesdal: 4,0 %
 • Tysvær: 4,0 %
 • Time: 3,9 %
 • Eigersund: 3,9 %
 • Lund: 3,9 %
 • Bjerkreim: 3,9 %
 • Strand: 3,8 %
 • Sokndal: 3,8 %
 • Hå: 3,6 %
 • Sauda: 3,5 %
 • Stavanger: 3,2 %
 • Suldal: 3,2 %
 • Vindafjord: 3,0 %
 • Bokn: 2,9 %
 • Sola: 2,7 %
 • Hjelmeland: 2,3 %
 • Kvitsøy: 2,3
 • Utsira: 1,7 %

---