Nyheter

Frykter flere har alkoholproblemer etter pandemien

1 av 5 i Rogaland har vært bekymret for en venn eller et familiemedlem på grunn av mer alkoholdrikking under koronapandemien.

Generalsekretær i Av-og-til Katrine Gaustad Pettersen

Det kommer frem i en spørreundersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Nå frykter Av-og-til at flere har utviklet alkoholproblemer det siste året.

I en spørreundersøkelsen oppgir 19 prosent i Rogaland at de har vært bekymret for en venn eller et familiemedlems drikking under koronaperioden. Ti prosent har vært bekymret for partneren sin.

Katrine Gaustad Pettersen, generalsekretær i Av-og-til, mener tallene gir grunn til bekymring.

– Vi vet at det livet vi har levd under pandemien gir økt risiko for å utvikle alkoholproblemer. Vi har vært mer isolert, arbeidsledigheten har steget og stengte utesteder har ført til mer drikking alene og i hverdagen. Dette er faktorer som øker risikoen for å få problemer med alkohol, sier Pettersen, i en pressemelding.

– Ikke overraskende

Hun synes ikke det er overraskende at mange er bekymret.

– Det siste året har mange opplevd at samfunnet i perioder har vært helt eller delvis nedstengt. Dermed har flere mistet den korrigeringen man får når man drikker sammen med andre. I tillegg vet vi at de lange periodene med nedstengning har vært tøft psykisk for mange, noe som øker risikoen for å bruke alkohol på en mer skadelig måte, sier Pettersen.

«Alkovettlederen» er særlig bekymret for de som allerede før pandemien hadde et høyt alkoholforbruk.

– Forskningen viser at de som drakk mest før pandemien, drikker enda mer nå. Det gir grunn til bekymring. Dette er en gruppe som allerede før pandemien brukte alkohol på en slik måte at det fikk negative konsekvenser for dem selv og de rundt dem, sier hun.

Negativt for folkehelsa

At drikkevanene endret seg da landet stengte ned, kom ikke som noen overraskelse på generalsekretæren i Av-og-til.

Det hun uroer seg for, er at mange kan ha hatt de samme mønstrene over lang tid, og dermed få problemer med å snu dem.

– Koronapandemien ble lenger enn vi forespeilet oss for ett og et halvt år siden. Hvis mange har lagt seg til dårligere vaner, kan det bli farlig for folkehelsa, sier hun, og oppfordrer folk i Rogaland til å legge vekk de nye drikkevanene, nå som samfunnet åpner opp.

– Prøv å ta tilbake det livet og de vanene du hadde før pandemien, og ikke nøl med å be om hjelp fra fastlegen hvis du er bekymret. Sammen kan dere finne ut av hvordan du skal få kontroll over drikkevanene dine, sier hun.

Dette kan du gjøre for å hjelpe

Av-og-tils råd på veien i en utfordrende situasjon:

  • Vis omtanke for personen du snakker med. Ta opp bekymringen din, på en empatisk og minst mulig kritiserende og dømmende måte, på et tidspunkt hvor vedkommende ikke er beruset.
  • Vær bevisst på å ikke legge opp til drikkeanledninger sammen med den det gjelder, forsøk heller å gjøre noe annet hyggelig sammen.
  • Våg å ta samtalen, og vis at du er bekymret. Ved å stille spørsmål ved drikkingen vil den det gjelder bli mer bevisst på problemstillingen.
  • Hvis man står i fare for å utvikle et alkoholproblem, er ikke dette løst på en dag. Vedkommende kan være uenig med deg, vær tålmodig og forberedt på å måtte bringe temaet på banen flere ganger.
  • Oppmuntre personen til å oppsøke hjelp hos fastlegen sin.