Nyheter

Lavt salg av nye boliger i Rogaland

Salget av nye boliger i tredje kvartal 2021 var 48 prosent under tredje kvartal i 2020.

adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger

Det har vært lavt salg av nye boliger i Rogaland i september og tredje kvartal 2021. Det melder Boligprodusentenes Forening i en pressemelding torsdag.

– Vi ser nå at den høye prisveksten på byggevarer og de høye tomtekostnadene har skapt usikkerhet i markedet, og folk har blitt mer avventende i forhold til kjøp av ny bolig, sier administrerende direktør Per Jæger, i pressemeldingen.

Tredje kvartal 2021 er det dårligste kvartalet som har vært registrert siden registreringen av månedlig salg av nye boliger startet i 2010.

I tillegg har september 2021 det laveste salget som er registrert i september siden 2010.

– Vi er bekymret over det lave salget på nye boliger, sier Jæger.

– Vi ser at det er mangel på nye boliger noe som begrenser vekst og tilflytting i kommunene. Boligprodusentene anmoder derfor kommunene i arbeidet med kommuneplaner og sørge for tilstrekkelig boligområder. Når pandemirestriksjonene nå er fjernet haster det med å sette fart på ferdigstillelse av pågående reguleringsplaner, slik at mangel på nye boliger ikke står i veien for ønsket utvikling i kommunene.

Boligprodusentene takker regjeringen Solberg for det gode samarbeidet og ønsker regjeringen Støre velkommen, i pressemeldingen.

Tallene for Rogaland:

Salg nye boliger

• Salget i tredje kvartal 2021 var 48 prosent under tredje kvartal i 2020.

• Salget av nye boliger hittil i år er 11 prosent over salget i tilsvarende periode i 2020.

Igangsetting nye boliger

• Igangsettingen i tredje kvartal 2021 var 18 % under tredje kvartal i fjor.

• Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 32 prosent over igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

Fritidsboliger

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 23 prosent under tilsvarende periode i fjor.

• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år ligger på samme nivå som i fjor.