Nyheter

Får fem millioner til kunst-satsing

Museum Stavanger (MUST) har mottatt en gave på fem millioner kroner til en satsning på forskning og formidling av Lars Hertervigs kunst.

Styreleder Tore Lærdal sammen med administrerende direktør Siri Aavitsland og avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland

Rett før helgen ble det kjent at Museum Stavanger (MUST) har fått en gave på fem millioner kroner fra Laerdal Medical til en satsing på forskning og formidling av Lars Hertervigs kunst. Det melder MUST i en pressemelding.

Pengene skal bli brukt til å lansere Hertervig internasjonalt og styrke formidlingen av kunstnerskapet.

– Hva betyr det for dere å motta denne pengegaven?

– Det gir oss en unik mulighet til å få løftet en av landets viktigste kunstnere både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid og støtte fra Laerdal Medical, stiftelser og private betyr enormt mye for utviklingen av museets store satsinger, da museets budsjetter i dag ikke gir rom for dette. Derfor trenger museet gode samarbeidspartnere som Tore Lærdal som ser at vi har et felles samfunnsoppdrag i å ivareta vår kulturarv for samtiden og kommende generasjoner, sier administrerende direktør ved MUST, Siri Aavitsland, til RA.

Ifølge pressemeldingen ønsker MUST å få til en storsatsing på formidlingen av Lars Hertervig fram mot byjubileet i 2025 og 200-årsjubileet for kunstneren i 2030.

Som en del av planen ønsker museet å vise Lars Hertervigs kunst utenfor Norge for å vekke interessen for hans kunst internasjonalt.

– Det er mitt ønske at museet gjennom denne gaven kan få til en styrking av formidlingen av Lars Hertervigs kunst både her lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg håper at vårt bidrag vil inspirere andre til å være med å løfte fram det som mange mener trolig er Norges nest største kunstner etter Edvard Munch, sier styreleder i Laerdal Medical Tore Lærdal, i pressemeldingen.

– En satsing på kulturbyen Stavanger

– Hvorfor er det viktig å forske på og formidle Lars Hertervigs kunst?

Lars Hertervig er en av de mest sentrale norske kunstnere fra 1800-tallet. Hans malerier Gamle Furutrær (1865) og Borgøya (1867) regnes som hovedverk i vår kunsthistorie, sier Aavitsland.

Stavanger kunstmuseum har i dag Norges største samling av Hertervigs kunst.

– Museet har en stor oppgave i å forske på og formidle denne unike kunstnerens arbeid. Vi ønsker å være et kraftsentrum for norsk og internasjonal forskning på Hertervig. Under byjubileet i 2025 vil vi løfte fram Lars Hertervig med en utstilling som skaper stolthet og begeistring. En satsing på Hertervig betyr også en satsing på kulturbyen Stavanger, forklarer MUS-direktøren.

– Hva tenker du vil bli resultatet av denne gaven på fem millioner kroner?

– Midlene skal brukes til blant annet lansering av Hertervig internasjonalt. Markering av kunstneren i forbindelse med byjubileet i 2025, ny digital formidling om Hertervig til skoleungdom og til publikum både lokalt og internasjonalt, samt en rekke andre tiltak innen forskning og formidling. Jeg tror også at dette fantastiske bidraget gir nye samarbeidspartnere til vår store ambisjon om å få på plass tidenes Hertervig satsing og få plassert Hertervig i den internasjonale kunst-kanon, sier administrerende direktør ved MUST Siri Aavitsland, til RA.