Nyheter

- Utbygger burde sett signalene

Selv om det ikke ble fattet vedtak om å bevare trehusene i første behandling, burde utbygger tatt hensyn til de politiske signalene da prosjektet ble behandlet for andre gang, mener Miljøpartiet De Grønne.

Utbygger ønsker å rive to trehus for å bygge om hele kvartalet til blant annet hotell. Utvalg for by- og samfunnsutvikling fattet ikke vedtak om å verne husene i den førte politiske behandlingen. I den andre fattet de vedtak om å bevare likevel. Utbygger kritiserer politikerne for å endre spillereglene. Thomas Bendiksen (MDG) mener utbygger burde sett de politiske signalene om å bevare.