Nyheter

LO krever utredning om Nortura-flytting: - Ribber matfylket Rogaland

LOs regionråd i Rogaland er bekymret over at Nortura ønsker å flytte fra Forus.

Tillitsvalgt mener flere hundre arbeidsplasser står i fare hos Nortura Forus.

RA skrev sommeren og høsten 2020 om Nortura sine planer om å flytte virksomheter fra Forus. Deler av virksomheten på Forus skal flyttes til Kviamarka i Hå kommune.

Skjærevirksomhet kan bli samles i Tønsberg. Nortura vil gå fra dagens tre skjæreanlegg til ett anlegg. I tillegg til Forus ønsker Nortura å flytte skjæring fra Steinkjer.

Pølse, som Forus er store på, kan nok også flyttes til Tønsberg. Det er også aktuelt å flytte ferskvareproduksjon til Rudshøgda, nord for Hamar.

Nå nærmer det seg vedtak på flyttingen. De ansatte og LO er bekymret.

400 arbeidsplasser i fare

– Flytting er konsernsjefens innstilling. Jeg regner med styret går med på det. I utgangspunktet rammer dette 70 personer på skjæring, som får beskjed om at i 2023 flyttes deres jobber til Tønsberg, sier Ken Ove Sletthaug til RA.

Sletthaug er tillitsvalgt på Nortura Forus.

Han legger til:

– Dette er begynnelsen på slutten. Tar man skjæringen er det som fjerne proppen i badekaret. Resten faller som er korthus. I alt står 400 arbeidsplasser i fare.

Sletthaug tror ikke de 70 skjærerne vil flytte til Tønsberg.

– Det tviler jeg på. Det blir også vanskelig å rekruttere 70 skjærere i Tønsberg, mener han.

RA har vært i kontakt med Nortua-ledelsen, som er ordknapp.

– Det er riktig at vi behandler en utredning om framtidig skjæring av grisekjøtt på Forus og i Steinkjer. Vi kan ikke kommentere saker som er til behandling, men vi vil offentliggjøre konsernsjefens innstilling når saken er ferdig behandlet, sier Kjell S. Rakkenes konserndirektør i Nortura i en kommentar.

Tillitsvalgt Ken Ove Sletthaug er bekymret for at Nortura tømmer matfylket Rogaland for produksjonsanlegg.

– Ribber Rogaland

Nortura har planer om å bygge slakteanlegg på Kviamarka i Hå kommune. Det kan bety at 150 arbeidsplasser på Forus kan flyttes til Hå. En mager trøst, mener Sletthaug.

– Rogaland blir ribbet. Matfylket Rogaland sitter igjen med kun slakting. At Nortura vil flytte fra dette store jordbruksfylket som har en så betydelig produksjon er merkelig. Skal Rogaland være tomme for produksjonsanlegg? Hva med matsikkerheten?

– En flytting vil være alvorlig for både Stavanger og Steinkjer. To byer som begge er plassert i tunge matregioner i landet.

Sletthaug savner en utredning om verdien av å bli på Forus.

– Det er mange veier til Rom. Nortura velger den mest humpete. Alle utredninger som er gjort er basert på at Nortura flytter fra Forus. Jeg savner en utredning om hva det vil si å bli værende, sier Sletthaug.

De politiske signalene er at Nortura må bli værende på Forus.

Nortura-tomten ligger tett på boligområder. Da RA snakket med politikere i fjor, var stemningen for å omregulere til bolig liten.

LO er bekymret

LOs regionråd i Rogaland skriver i en pressemelding at de med sterk bekymring ser på sentraliseringen av Norge.

«Vi er sterkt imot sentraliseringen som skjer fra matregionen. Det er en stor svakhet av Nortura at alternativ til sentralisering ikke er utredet, og vi vet dermed ikke om dette er det beste alternativet. Vi krever at styret i Nortura utsetter saken legger fram gode offentlige tall bak beslutningsalternativene for Nortura Forus før styremøtet i oktober», skriver LO i pressemeldingen.

«Samtidig skjer det stikk motsatte ved at kjøttindustrien og næringsmiddelindustrien presses mot det sentrale Østlandet. Ved Nortura Forus står cirka 400 industriarbeidsplasser i fare for å forsvinne. Dette er i ferd med å skje fordi styret i Nortura har vedtatt en industriutviklingsplan som medfører en storstilt sentralisering av industriarbeidsplasser», skriver LO i pressemeldingen.