Nyheter

Boligprisene opp i september - så mye har de økt det siste året

De siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger-regionen steget med 9,4 prosentpoeng.

Boligprisene i Stavanger (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) steg med 0,3 prosentpoeng i september. Korrigert for sesongjusteringer steg prisene med 0,7 prosentpoeng. Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (+ 0,5), Oslo (+ 0,2) og Bergen (- 0,1).

Opp 9,4 på ett år

De siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger steget med 9,4 prosentpoeng.

Det er sterkere enn i Trondheim (+9,2), Bergen (+8,6), og Oslo (+7,2).

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i september enn det som er normalt for måneden. Flere byer som Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bodø hadde en sterk sesongkorrigert utvikling, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– I slutten av september fikk vi den første av flere varslede renteøkninger fra Norges Bank, men det er for tidlig å se tegn til at økte renter i boligprisutviklingen. Historisk har det også vært en tendens til at gradvise renteøkninger tar lengre tid å få effekt i boligmarkedet, sier han.

– Uavhengig høyere rente, så er prisutviklingen over hele landet avtakende, og boligmarkedet følger nå normalt konjunkturforløp, noe markedet ikke gjorde i 2020. Vi venter at boligprisene vil fortsette å falle som normalt gjennom høsten. Og slik det står nå vil boligprisutviklingen for 2021 bli noe svakere enn Eiendom Norges prognose på 7,5 prosentpoeng 12 måneders vekst ved utgangen av året, sier Lauridsen.

Det er positivitet og tro på framtiden.

—  Sverre Dahle, regionsjef EM1

Utviklingen siste ti år

Sverre Dahle, regionsjef i Eiendomsmegler 1, sier Nord-Jæren har et velfungerende marked.

– Omsetningen av boliger er jevn, vesentlig bedre enn i fjor. Prisutviklingen er bra. Det siste året er vi nesten ti prosentpoeng opp. Det er positivitet og tro på framtiden i regionen når det kommer til arbeidsmarkedet. Det smitter over på lysten til å gjøre endringer i bosituasjonen. Folk er ikke redde for å ikke få solgt, som er nødvendig for å ha jevn rotasjon av boliger, sier Dahle til RA.

Stavanger øker mer enn de andre store byene i landet den siste tiden.

– Men Stavanger er fremdeles den billigste storbyen i Norge. Vi har litt å ta igjen, ifølge statistikk fra Eiendom Norge. De siste ti årene har Oslo hatt en økning på 96,8 prosent. Stavanger har 9,5. Ser vi de siste fem årene har Oslo gått opp 24 prosent og Stavanger 13, sier Dahle.

Sverre Dahle, regionsjef i Eiendomsmegler1.

7,3 prosent flere boliger solgt

Det har i september blitt solgt 555 boliger i Stavanger Det er 7,3 prosentpoeng flere sammenlignet med samme måned i 2020. Hittil i år er det solgt 4205 boliger. Det er 16,3 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i september blitt lagt ut 552 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 3,4 prosentpoeng flere sammenlignet med samme måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 4473 boliger for salg. Det er 14,6 prosentpoeng flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 38 dager. Det er tregere enn resten av landet som hadde en gjennomsnittlig salgstid på 35 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.520.000 kroner.