Nyheter

Syndefallet som hørtes helt til Amerika

Selv om du faller så kraftig fra prekestolen i Petrikirken at det gir gjenlyd også til det norske Amerika, kan du få en plass oppkalt etter deg i det lokale bybildet. Et eksempel er presten og redaktøren Lars Oftedal som vel ingen kunne beskylde for å vandre stillferdig omkring på jorden. Han satte solide spor etter seg på mange områder og steder.

Prest og redaktør Lars Oftedal satte solide spor etter seg på mange områder og steder.