Nyheter

Arbeidsmarkedet: Samme nivå som før pandemien

10.980 personer er helt eller delvis arbeidsledige i Rogaland. 3582 stillinger ble utlyst i Rogaland i september.

Arbeidsledigheten i Rogaland er under tre prosent for første gang under pandemien.

– Vi er beveger oss stadig nærmere ledighetsnivået vi hadde før koronapandemien rammet arbeidsmarkedet i Rogaland, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen i en pressemelding fra Nav fredag.

10.980 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller som arbeidssøker på tiltak ved utgangen av september måned. Det er en reduksjon på 705 personer den siste måneden, viser ferske tall fra NAV.

6066 personer er registrert som helt ledige. Det er en andel på 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland. Landsgjennomsnittet er også 2,4 prosent.

Blant de helt ledige er 3435 menn. 2631 er kvinner.

Aldersgruppen som har flest ledige er 30–39 år (1838 personer). Nummer to er 40–49 år (1198 personer). Tredje største gruppen er 50–59 år (905 personer).

Samme nivå som januar 2020

– Andelen helt ledige er i september på samme nivå som i januar 2020, som var drøyt en måned før pandemien rammet Norge, sier Merethe P. Haftorsen.

Nesten alle yrkesgrupper har nedgang i antallet helt ledige. Nedgangen er størst innenfor butikk- og salgsarbeid, reiseliv og transport og serviceyrker og annet arbeid.

– Vi forventer at gjenåpningen av samfunnet vil medføre et fortsatt stort behov for arbeidskraft innenfor flere bransjer. Spesielt innenfor reiseliv, sier Haftorsen.

Delvis ledige er fortsatt høyt

Hovedforskjellen på ledighetsbildet sammenlignet med for halvannet år siden, er at det nå er registrert om lag 1 300 flere delvis ledige. Totalt er 3 635 personer delvis ledige i fylket. Det utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Volumet på antallet delvis ledige har vært et særtrekk ved koronapandemien. Koronarestriksjoner har forårsaket at mange arbeidsgivere ikke kunnet sysselsette sine ansatte i fulle stillinger. Samtidig er det en fin nedgang blant de delvis ledige også i september, sier Haftorsen.

Direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Stavanger med høyest ledighet

Stavanger kommune har størst andel helt ledige i Rogaland med 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sandnes har 2,7 prosent, mens Haugesund har en andel på 2,5 prosent.

Sola har 2,4 prosent, mens Randaberg har 2,2 prosent ledighet.

3582 utlyste stillinger i Rogaland

3 582 stillinger ble utlyst offentlig i løpet av september. Det er en økning på 35 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Næringen helse, pleie og omsorg hadde klart flest utlysninger med 654 stillinger. Ingeniør- og IKT-fag (458), bygg og anlegg (369), reiseliv og transport (354), og butikk og salgsarbeid (343) var andre grupper med høye utlysningstall.

– NAV må i samarbeid med arbeidsgivere finne gode løsninger for dem som står uten jobb. Vi ser en økende ubalanse mellom etterspurt kompetanse hos bedriftene og kompetansen som arbeidssøkerne har, sier Haftorsen.