Nyheter

Bekymret for spredningen av «havnespy»: – Kan få store konsekvenser

Den fryktede arten «havnespy» er funnet i Stavanger.

Havnespy kan vokse på bildekk, fortøyninger, brygger og båter.

1. oktober åpner hummerfisket, og kommunens naturforvaltere er ekstra bekymret for spredning av havnespy.

– Spredning av dette kan gi store biologiske og økonomiske konsekvenser, advarer naturforvalter Cathrine Stabel Eltervåg, på Stavanger kommune sine hjemmesider.

Sjøpungen Didemnum vexillum, også kalt «havnespy» er funnet i Stavanger. Denne fryktede arten kan gro på det aller meste og fortrenger de naturlige artene. Slik kan den føre til store biologiske og økonomiske konsekvenser.

– Det er svært viktig at eiere av båter og andre innretninger som fortøyes i nærheten av kjente kolonier passer på å holde båten/utstyret ren for at vi skal kunne begrense spredning av arten i regionen, sier Eltervåg.

Havnespy

Stavanger kommune påpeker at havnespy ikke klarer å spre seg så langt på egen hånd. Vi har derfor en mulighet til å begrense videre spredning dersom vi følger noen grunnleggende regler:

  • innenfor det markerte område i kartet nedenfor henstiller vi på det sterkeste at det ikke fiskes med teiner, ruser eller garn
  • fortøyninger i disse områdene må ikke flyttes ut
  • båter i disse områdene må undersøkes for begroing før de tas i bruk
Innenfor det markerte område i kartet henstiller kommunen på det sterkeste at det ikke fiskes med teiner, ruser eller garn .


Eltervåg forteller at kommunen har tett dialog med profesjonelle aktører om videre kartlegging, overvåking og iverksetting av tiltak.

– Vi jobber også med å lage en egen forskrift som vil regulere fisket i dette området, sier hun.

Hva kan du gjøre selv?

  • Alle kan være med å hindre spredning!
  • Vær oppmerksom dersom du planlegger å flytte båter, utstyr eller annet som har stått ubrukt i sjøen over en periode
  • Når du rengjør utstyr skal ikke havnespy tilbake til sjøen, men må legges på land for å tørke og dø

---

Fakta om havnespy

  • Havnespy er et kolonidannende sekkedyr. Kolonidannende betyr at havnespy vokser som en samling av mange dyr.
  • Arten finnes på hardbunn og sand/steinbunn, men kan også vokse på andre arter i de samme substratene. Den kan også vokse på bildekk, fortøyninger, brygger og båter.
  • Havnespy trives i temperaturer mellom 2–24 grader, og tåler ulik saltholdighet. Arten klarer seg også fint i perioder med begrenset næringstilgang.
  • Du kan lese mer om havnespy på Artsdatabanken. (Kilde: Statsforvalteren i Rogaland

---

Havnespy