Nyheter

Heimevernet øver: 2000 soldater og mye røyk

Tirsdag blir det mye røyk i Stavanger sentrum.

Over 2000 heimevernssoldater øver på 16 steder i Rogaland fram til fredag. Her en gruppe soldater i aksjon i urbane strøk på Ålgård.

Fram til fredag øver over 2000 soldater fra Heimevernet på 16 ulike steder i Rogaland.

– Soldatene er godt synlige i hele fylket. Øvelsene er ikke samkjørte. Det er mye enkeltsoldatferdigheter. Det øves samtidig på områdene samtidig., sier Tore Ellingsen, combatmediateam-sjef.

Tirsdag og onsdag skal soldater trene i Stavanger sentrum. Rogaland brann og redning IKS har på Twitter varslet publikum om at det blir noe røyk i forbindelse med øvelsen ved Bekhuskaien i Stavanger sentrum.

I Stavanger sentrum går øvelsen ut på at en skal en gruppe «fiender» forsøke å hente en pakke i havneområdet. Disse skal HV-soldatene stoppe.

HV-soldater øver på Ålgård. Fram til fredag trener over 2000 soldater på ulike områder i fylket.