Nyheter

Forfatter Maja Lunde fikk miljøpris

Bøkene til Maja Lunde har styrket det folkelige engasjementet om miljø- og klimakrisen.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun gir Rachel Carson-prisen til forfatter Maja Lunde.

Fredag formiddag, under et arrangement på Forskningsdagene ved Universitetet i Stavanger, mottok forfatter Maja Lunde «Rachel Carson-prisen.»

Prisen fikk hun for sitt bidrag til å styrke det folkelige engasjementet om miljø- og klimakrisen ved å bruke litteraturen som innfallsvinkel.

Lunde sine romaner Bienes historie (2015), Blå (2017) og Przewalskis hest (2019) har vunnet et stort publikum internasjonalt, og med denne tildelingen har juryen ønsket å trekke fram at kunst, i dette tilfellet litteratur, har kraft i seg til å få fram nye perspektiv som er nødvendig for å endre utviklingen.

Om bøkene skriver juryen:

«Mens Bienes historie og Przewalskis hest på en medrivende måte setter oss inn i vårt komplekse økosystem og betydningen av biologisk mangfold, setter romanen Blå oss inn i en virkelighet der vi gjennom litteraturen erfarer hvordan klimaendringene fører til et tørkerammet Europa, med dramatiske konsekvenser for mennesker på flukt fra mangel på mat og vann. I løpet av de siste årene har det blitt tydelig dokumentert at vi står overfor både en klimakrise og en biomangfoldskrise.»

Juryen har, ifølge en pressemelding, vært opptatt av å se på hvilken måte et så viktig budskap kan nå fram til henholdsvis beslutningstakere og enkeltmennesker, og tror at kunsten har et språk som når mennesker på et indre plan og på den måten skaper erkjennelser som kan ha kraft til store endringer.

Mange var samlet på Universitetsbiblioteket ved UiS under arrangementet med Maja Lunde på Forskningsdagene.

– Stavanger tar klimautfordringene på alvor

Det var Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun som overrakte prisen til Maja Lunde.

– Vi i Stavanger kommune er utrolig stolte over at Rachel Carson-prisen deles ut nettopp hos oss. I Stavanger tar vi klimautfordringene på alvor, kommunestyret vårt har blant annet vedtatt en klima og miljøplan med ambisiøse mål. Der har vi satt oss et mål om å kutte utslippene med hele 80 prosent fram til 2030, sammenlignet med 2015-tall. Derfor, i lys av satsingen vi gjør, er det utrolig kjekt og en stor ære å få lov å overrekke Rachel Carson-prisen til Maja Lunde. Tusen takk for den viktige innsatsen du gjør innenfor kunst- og litteratur-feltet, sier Nessa Nordtun.

Maja Lunde takker for fine ord og høytidelig seremoni i sin takketale.

– Jeg er spesielt stolt over å få en pris som er oppkalt etter en biologi, og som er gitt til mange biologer, fordi biologene er mine helter, sammen med birøkterne, sier Lunde.

– Verden brenner

Hun forteller at hun noen ganger våkner midt på natten, og ikke klarer å sove igjen, da bilder fra en verden som brenner inntar hjernen.

– Jeg kaller det klimaredsel, jeg bruker ikke ordet angst, fordi angst er noe du vender innover mot noe abstrakt, mens redsel er en naturlig reaksjon på en helt reel fare, sier Lunde i talen sin.

Hun forteller at hun forsøker å kjempe, men at hun opplever at apatien tar henne noen ganger.

– Da hjelper det å skrive. Redselen knytter seg til menneskenes plass på jorden, til vår arts mulighet til overlevelse, den knytter seg til framtiden til barna mine. Redselen overskygges også iblant av en sorg, en «økosorg.» Jeg sørger over alt vi er i ferd med å miste, og over alle de andre artene som lider på grunn av oss. Og over alt vi allerede har mistet, sier Lunde.

---

Fakta

  • Rachel Carson-prisen er en internasjonal miljøpris til minne om den amerikanske marinbiologen og forfatteren Rachel Carson, også kalt den moderne miljøbevegelsens mor. Den blir tildelt en kvinne som har gjort en betydelig innsats for vårt fysiske livsmiljø, nasjonalt eller internasjonalt.
  • Rachel Carson-prisen deles ut i Stavanger hvert annet år, og består av en pengesum og en bronsestatuett – «Skarven»– laget av kunstneren Irma Bruun Hodne. Denne vannfuglen er valgt som symbol på Rachel Carsons engasjement for å redde livet i havet, samtidig som den representerer dyrearter som er truet av menneskets ukritiske bruk av kjemikalier.
  • Maja Lundes bøker er oversatt til mer enn 40 språk og solgt i mer enn 2,5 millioner eksemplarer.
  • Bienes historie var den mest solgte boken i Tyskland i 2017 og har vunnet priser som den norske Bokhandlerprisen i 2015 og Fabelprisen i 2016.

---