Nyheter

Lilly (10) og Audun (10) tok første spadestikk – nå er arbeidet med Rogfast i gang

Spadestikkene markerte oppstarten av arbeidet med Rogfast. Når tunnelen står ferdig, vil Audun (10) være klar til å kjøre gjennom selv.

Første spadestikk på Kvitsøy. Prosjektleder Oddvar Kaarmo og Kvitsøy-ordfører Stian Giil Bjørgvik.