Nyheter

Equinor øker gasseksporten til Europa

Framover skal Equinor produsere langt mer gass fra Oseberg- og Troll-feltene. Slik skal de øke forsyningen til det stramme europeiske gassmarkedet.

Høge prisar på råolje og naturgass bidrog sterkt til eit overskot på 60 milliardar kroner på vare- og tenestehandel med utlandet i 2. kvartal. Foto: Helge Hansen / NTB / NPK

Til sammen øker produksjonstillatelsene for disse feltene med én milliard kubikkmeter hver fra og med 1. oktober, skriver Equinor i en pressemelding.

– I Equinor gjør vi det vi kan for å øke gasseksporten fra våre felt på norsk sokkel, og produksjonstillatelsene gjør det mulig for oss å øke produksjonen gjennom høsten og vinteren fra disse to viktige feltene. Dette kommer på et godt tidspunkt hvor det europeiske markedet for gass er uvanlig stramt, sier direktør for gass- og krafthandel i Equinor, Helge Haugane.

Dermed skal Osebergs tillatelse øke til 6 milliarder kubikkmeter og Trolls øke til 37 milliarder kubikkmeter.

50 prosent igjen

Etter 25 år med betydelig gasseksport fra Troll, er rundt 50 prosent av gassen fortsatt igjen i bakken. For å videreutvikle Troll-området og sikre gassleveranser til Europa de neste tiårene, har Equinor nylig fullført prosjektet Troll Fase 3.

Utvinnbare volumer fra Troll Fase 3, som vil produsere gass fra Troll Vest med industriledende lave CO₂-utslipp, er anslått til så mye som 347 milliarder kubikkmeter gass. Totalt er det estimert å være 715 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbar gass igjen i Troll.

– Nå øker vi produksjonen på Troll, og vi forventer å nå platåproduksjonen fra 1. oktober. Vi er stolte av å være en langsiktig, pålitelig leverandør av energi, og vi er glade for at vi kan eksportere så mye som praktisk mulig inn i det stramme europeiske markedet, sier Helge Haugane.

Troll Fase 3 forlenger levetiden til Troll A og Kollsnes prosessanlegg til etter 2050, og perioden med platåproduksjon økes med fem til sju år.