Nyheter

Bollestad vil ikke røpe om hun er aktuell som KrF-leder

Olaug Bollestad tar over som fungerende leder i KrF fredag, men vil foreløpig ikke avklare om hun ønsker å overta permanent.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) og regjeringen setter av 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til opplæring av norske sesongarbeidere.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg må bruke tid til å tenke meg om, sier Bollestad til NTB.

Hun understreker at det er viktig å følge prosessene internt i partiet, og hun vil ikke flagge om det er aktuelt for henne å ta over etter Kjell Ingolf Ropstad som KrFs nye partileder.

Ropstad går av som partileder på fredag. Samtidig samles landsstyret, som er partiets øverste valgte organ mellom landsmøtene. Bollestad er første nestleder, og hun settes inn som fungerende leder fram til en ny partileder blir valgt.

Siden partiet ikke har ordinært landsmøte neste år, må partiet kalle inn til ekstraordinært landsmøte for å gjennomføre partiledervalget. Når dette vil skje, er det landsstyret som gjør.

– Må få ro

Bollestad vil ikke ha noen mening om det er viktig med en rask avklaring av lederspørsmålet.

– Det viktigste for partiet er å puste med magen og å få ro i organisasjonen. Vi må få en god prosess rundt dette som oppleves tillitvekkende, sier Bollestad.

Flere KrF-politikere og andre kommentatorer har de siste dagene sagt at det er en fordel om den nye partilederen sitter på Stortinget. Det snevrer antall kandidater ned til to: Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Andre har pekt på andre navn, som Ida Lindtveit Røse (28), gruppeleder i Viken KrF.

Spørsmålet om KrF nok en gang vil bli dratt i ulike retninger i et nytt veivalg, har også dukket opp. Bollestad avviser dette.

– Den debatten er lagt død, det var avsluttet i 2018. Nå er vi ett parti, som har felles politikk, og vi skal bygge organisasjonen og partiet sammen, sier hun.

Jobber mot neste valg

Med bakgrunn i det skuffende valgresultatet på 3,8 prosent vil det være avgjørende å se KrF som et samlet lag framover, framholder hun.

– Det er nødvendigheten av å bygge en organisasjon og bygge partiet fram mot valgene i 2023 og 2025. Det er det som primært er det viktige nå, sier Bollestad.

Hun vegrer seg litt for å kommentere om hvorvidt det er heldig at det nå kommer så mange utspill om hvem som bør bli Ropstads etterfølger.

– Jeg har ingen kommentar til det. Folk må få lov til å ytre sine meninger, sånn er det, sier hun.

Valgkomiteen skal få i oppdrag å starte jakten på nye lederkandidater, og det blir også tema på fredag. Foreløpig er det ikke satt noen datoer for dette arbeidet, fikk NTB opplyst i helgen.

Valgkomiteen avventer

Valgkomiteen skal få i oppdrag å starte jakten på nye lederkandidater, og det blir også tema på fredag. Foreløpig er det ikke satt noen datoer for dette arbeidet, får NTB opplyst.

– Vi har ikke mottatt et formelt mandat ennå, verken av partiledelsen eller sentralstyret, sier leder i valgkomiteen Helga Marie Bjerke.

Valgkomiteen har heller ikke uformelt begynt å snakke sammen, ifølge Bjerke. Ettersom hun avventer mandat fra sentralstyret, har hun heller ikke gjort seg noen tanker om tidsplan eller andre steg i prosessen videre.

Hun registrer at det har kommet fram en del forslag og utspill i mediene, men har ikke diskutert disse med noen av de andre komitémedlemmene foreløpig.

(©NTB)