Nyheter

Besøk Smartbyen på torget

Neste uke flytter smartbyavdelingen i Stavanger kommune inn i bodene på torget, som del av konferansen Nordic Edge Expo. Kommunen ønsker å vise innbyggerne hvordan de jobber med å nå bærekraftsmålene.

Foto: Carina Johansen / NTB / NPK

Stavanger kommune opplyser i en pressemelding at innbyggerne i Stavanger kan besøke Smartbyen på torget neste uke.

– Vi har i år fått en unik mulighet til å vise hva vi i kommunen gjør i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Samtidig skaper vi en arena for dialog og involvering når vi inntar torgbodene, som historisk sett har vært en viktig møteplass for innbyggerne i byen vår. Vi håper å møte mange engasjerte innbyggere og konferansegjester på torget, forteller prosjektleder i smartbyavdelingen, Elen Malene H. Langvik.

Torgbodene ligger mellom domkirketrappene og Vågen i Stavanger sentrum, og alle de seks bodene blir bemannet av Stavanger kommune mandag til torsdag i uke 39 fra klokken 11.00 til 15.00.

«It’s tomorrow»

Nordic Edge Expo, som er Nordens største smartbykonferanse, arrangeres i Stavanger 20.–23. september. Årets konferanse er den sjuende i rekken og åpnes av ordfører Kari Nessa Nordtun. Kommunen informerer om at i år arrangeres en hybrid konferanse med både digitalt og fysisk program, og temaet er «It’s tomorrow».

– Å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 krever omfattende mobilisering – og endring. Hvordan får vi opp farten i arbeidet med det grønne skiftet? Hvordan skal vi bo i våre byer og lokalsamfunn? Hvordan skal vi håndtere morgendagens kompetansebehov? Dette er noen av spørsmålene som vil bli diskutert i løpet av konferansens fire dager, skriver kommunen, og legger til at målet er å dele erfaringer og lære av hverandre.

Prosjektleder forteller at torgbodene blir kategorisert i ulike tema, fra klimateknologi til smart kunst, metodikk, innbyggerinvolvering, bærekraft og helse.

– Vi ønsker å vise fram bredden av prosjekter, og formidle hvordan og hvorfor vi er en smart by. I tillegg blir torgbodene en arena for involvering, der innbyggere inviteres til å gi innspill i ulike pågående prosesser. Kommunens visjon er Vi bygger fellesskap, og i smartbyen snakker vi om at vi er Smartere sammen. Vi håper møteplassen på torget vil vise hvordan visjonen ser ut i praksis, sier Langvik.