Nyheter

Disse er nominert til Byggeskikkprisen 2021

Årets tema er «forvandling for framtiden.»

Tou, Iddis og Vålandstun er nominert til Byggeskikkprisen 2021.

Fredag kveld publiserte Stavanger kommune de tre kandidatene som er nominert til å få Byggeskikkprisen 2021. Byggeskikkprisen hedrer bygninger eller uterom som bidrar til å gjøre Stavanger til et bedre sted.

De tre nominerte er Tou, Iddis og Vålandstun. Du kan stemme på din favoritt fram til 22. september ved å kommentere under dette Facebook-innlegget. Det prosjektet som får flest stemmer, får en ekstra folkestemme når juryen tar sin beslutning.

Årets tema er «forvandling for framtiden».

Du kan lese mer om kandidatene og se flere bilder på hjemmesiden til Stavanger kommune.

Tou

Fasaden på Tou.

Rehabilitering:  

Helen & Hard arkitekt

Arkitektkontoret Vest AS

Leiv Nes arkitekter, senere Norconsult AS

Austigard Arkitektur   

Asplan Viak AS

Landskapsarkitekt:

Stavanger kommune v/ Else Dybkjær

Rambøll v/ Nathaniel Behrends (nå Norconsult AS)

Byggherre: Stavanger kommune

Fullført: 2021

Juryens begrunnelse:

«Tou sin forvandling fra nedlagte bryggerilokaler til en av landets største uavhengige kulturinstitusjoner, er et kroneksempel på hvordan transformasjon av et bygd anlegg kan bidra til transformasjon av selve byen.

Tou Bryggeri etablerte seg i Kvitsøygata på slutten av 1800-tallet. De opprinnelige bygningene fra Stavanger Aktiebryggeri, sammen med utallige påbygninger og ombygginger i ulike stilarter gjennom årenes løp, gjør at bygget framstår som en levende organisme.

Fra de første kunstnerne etablerte seg i området rundt 1990 har kunstmiljøet på Tou vært en viktig faktor for en vellykket byutvikling i denne delen av Stavanger. Tou Scene startet i det små i 2001, og kan se tilbake på en 20 år lang rehabilitering hvor institusjonen har spilt på lag med grasrotbevegelsen i en fruktbar prosess.

I uteområdene har parkeringsplasser blitt erstattet av torg, park og trær som kan tas i bruk under de mange arrangementene på Tou.

Tou løfter fram måter å ta vare på bygninger på, hvor det å beholde og dyrke det røffe uttrykket, og sporene av folks arbeid og aktivitet gjennom historien, er et bærende prinsipp. Resultatet er et detaljrikt og undergrunnsaktig eventyrbygg hvor historien sitter i veggene, og gir inspirasjon til dem som benytter bygget. Det nye som er tilført spiller på lag med det eksisterende, og viser heller fram teknikken enn å gjemme det bort.

Ved å sikre det eksisterende og ta det i bruk har Tou med sin kunst og kultur skapt noe unikt i Norge og forvandlet en hel bydel.»

IDDIS Norsk grafisk museum & Norsk hermetikkmuseum

Arkitekt: Eder Biesel Arkitekter

Landskapsarkitekt: Eder Biesel Arkitekter/ Asplan Viak AS

Byggherre: Museum Stavanger AS (MUST)

Fullført: 2021

Juryens begrunnelse:

«Iddis Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum har gitt Stavanger et nytt, attraktivt møtested. Baksiden til hermetikkmuséet er forvandlet fra bakhage og parkeringsplass til byens nye piazza, omkranset av flott arkitektur som iscenesetter den gamle bebyggelsen på en spennende måte.

Iddisene fra hermetikkindustrien har vært viktige for at Stavanger inntok en ledende posisjon på det grafiske feltet i Norge. Ved å samlokalisere de to museene i kontakt med gamle Stavanger har en videreført og videreutviklet et levende museum. Den eksisterende småhusbebyggelsen og teglsteinspipene er tilført et nytt kafébygg som skånsomt og reversibelt treffer det eksisterende røykeriet. Et glassbånd i taket gir naturlig dagslysinnslipp på den innbygde fasaden og markerer skille mellom ny og gammel bebyggelse.

Den nye museumsbygningen har en glassfasade med «stablede» bokstaver inspirert av trykkerienes settekasser, med Garamond sine fonter montert speilvendt, noe som fanger interessen og inviterer inn. Bruken av mørkbrent tegl med et levende fargespill, binder museumsbygget til stedet. Bygningsvolumene er planlagte for fleksibel bruk, og arealene kan deles av og brukes delt eller samlet. Den dype plasseringen i terrenget gjør at museet kan ta imot verdifulle gjenstander med sikkerhet og klimakrav ivaretatt.

Uterommene er universelt utformet. Nivåforskjellene danner et amfi sammen med trapp og rampe, og åpner for fleksibel bruk av det nye torget. Det grønne taket over kafébygningen er et flott syn fra trykkeriutstillingen.

Gamle Stavanger er et viktig turiststed. Med IDDIS viser det seg også som et attraktivt møtested for lokalbefolkningen med nytt og gammelt i flott samspill.»

Vålandstun

Vålandstun er tilpasset trehusbebyggelsen på Våland.

Arkitekt: Haga & Grov Sivilarkitekter MNAL

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Byggherre: Ineo Eiendom AS

Fullført: 2021

Juryens begrunnelse:

«Vålandstun er et nyskapende seniorboligprosjekt som viser hvordan bygde omgivelser kan motvirke ensomhet i alderdommen. Her legges det til rette for det gode liv i livets siste del.

Våland sykehjem fra 1965 er sanert og erstattet med fem boligvolumer bundet sammen med et felles atrium. Vålandstun er godt tilpasset strukturen i trehusbyen, og volumene er brutt ned med karnapper for å tilpasse seg skalaen i området. Hvert bygningsvolum utgjør et lite fellesskap. Det er fullverdige leiligheter med alle funksjoner og 1–2 solrike balkonger. Beboerne kan velge å gå til sin leilighet fra gaten, eller via fellesarealene i hovedetasjen.

Vålandstun har svært rause fellesarealer, med trimrom, gjesterom, verksted, felles drivhus, og mulighet for å bestille mat i spiseområdet. Sameiet har en 40 %-stilling som setter opp ukeplan hvor en kan melde seg på aktiviteter. Fellesfunksjonene er lagt under landskapsdekket som binder boligvolumene sammen, og de felles oppholdsrommene har fin kontakt med uteområdene. I parkeringsgarasjen er det mulighet for å låne fellesbiler og fellessykler.

Prosjektet er bygget etter Husbanken sine krav til universell utforming, og alle de 38 leilighetene fra 50–105 m² er planlagt for at man kan bo og trives her fra fylte 58 år og fram til det siste.

I uteområdet er store trær og steinmurer bevart. Prosjektet har jordvarmebrønner og gjenbruk av spillvann. Takene er kledd med gjenbruksskifer og trekledningen er spesiallaget for dette prosjektet. Arkitekten har valgt jugend-paletten for boligprosjektet. Dette gir en flott fargesetting av anlegget, og passer godt inn i trehusbebyggelsen på Våland.

Vålandstun er et forbilledlig boligprosjekt som utforsker mulighetene for seniorboliger i bofellesskap. Boligene er flott tilpasset omgivelsene, og byr på gløtt og overraskelser underveis, og gode møter mellom naboer.»

Årets tema

Temaet for byggeskikkprisen 2021 er forvandling for framtiden.

Stavanger kommune skriver på sine hjemmesider at et grep for å motvirke byspredning er å ta i bruk de bygde omgivelsene og foredle dem.

– Noen ganger ved fortetting, andre ganger ved ombruk av eksisterende bygningsmasse ved å gi den nytt innhold. Vi kan gjenbruke materialer i morgendagens bygninger. Samtidig er det viktig at bygningene og det bygde miljøet passer til stedet, og viser omsorg for den menneskelige skalaen slik at vi føler oss hjemme.

Kommunen påpeker at god arkitektur og forming av omgivelsene påvirker livene våre. Det gir oss opplevelser, inspirerer og påvirker hvordan vi tar i bruk nærmiljøet vårt, og kan gi positive ringvirkninger i omgivelsene. Stavanger kommune ønsker å hedre bygde prosjekter som på en forbilledlig måte viser forvandling for framtiden.

Kandidatene må være maks ti år gamle, og ligge innenfor kommunegrensene til nye Stavanger kommune.