Nyheter

12-15 åringer skal ikke vaksineres på skolen likevel

Stavanger kommune endrer sted for vaksinering av 12-15 åringene.

Forum Expo vaksinesenteret

12-15 åringene skal få vaksinen sin i vaksinesenteret i Forum Expo, og ikke på skolen sin, som det ble informert om tidligere denne uka. Det melder Stavanger kommune på sine nettsider fredag.

Bakgrunnen for endringen er ønsket om å få 12-15 åringene ferdigvaksinert før høstferien starter.

– Det er i overkant 7000 ungdommer i alderen 12-15 år i Stavanger. Ved å tilby dem vaksinering ved vaksinesenteret i Forum Expo, i stedet for på skolene, vil vi klare å vaksinere alle som ønsker det i løpet av uke 38 og 39, sier direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse.

Grunnen til at det i utgangspunktet ble bestemt at elevene skulle vaksineres på skolen, var fordi man regnet med at flere ville ta vaksinen om det skjedde på skolen og innenfor trygge rammer. Nå har kommunen gjort en ny vurdering, for å være sikre på å bli ferdig før høstferien.

Høstferien i Stavanger er lagt til uke 41, og da ønsker mange å reise, melder kommunen. Med økt mobilitet kommer også økt fare for smittespredning.

Det blir sendt ut egen informasjon via skolene med praktiske detaljer knyttet til vaksineringen til alle foresatte til 12-15 åringer i starten av uke 37.