Nyheter

Forhåndsstemme-rekord i Stavanger

23.274 personer har forhåndsstemt i Stavanger kommune. Det er ny rekord. Torsdag avga ordføreren sin stemme.

Nå oppfordrer hun alle innbyggerne til å forhåndsstemme i ett av de 27 stemmelokalene i kommunen.

– Det er utrolig viktig av to grunner. For det første er det viktig å bidra med sin stemme for å styrke demokratiet. For det andre er det viktig på grunn av koronasituasjonen og for å unngå kødannelser 12. og 13. september, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun til RA.

– Vi ser hvor enkelt det er med alle de brakkene som er plassert rundt omkring i hele kommunen, legger hun til.

Det finnes 98.500 stemmeberettigede innbyggere i Stavanger kommune, og en femtedel av dem har allerede forhåndsstemt ved årets stortingsvalg. I 2019 var det 23.274 som forhåndsstemte ved kommunevalget, mens det per 2. september 2021 klokken 17.26 er det 23.274 som har avgitt forhåndsstemme. Dermed er den gamle rekorden slått.

– Det er veldig bra. Det er det vi har håpet på og ønsket at skulle skje, sier valgansvarlig i Stavanger, Martha Rødde til RA.

– Spesielt nå som vi er i en pandemi, ønsker vi å spre velgerne over så lang tid som mulig, så vi unngår at for mange velgere skal samles på valgdagen, legger hun til.

Torsdag forhåndsstemte Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) på torget.

Tilgjengelighet og parkeringsplass har mye å si

Statistikk viser at det er valgkretsene Indre Tasta og Ytre Tasta som leder forhåndsstemmingen, og henholdsvis 27 og 26 prosent av innbyggerne har avlagt sin stemme.

Rødde synes det er veldig bra, og mener at det kan skyldes valglokalet på Tastasenteret.

– Vi tror også at det har en sammenheng med at de har nærhet til Stavanger sentrum, sier hun.

I Kvernevik og Sunde kommunedel er det henholdsvis omtrent elleve og 15 prosent av innbyggerne som har forhåndsstemt. De må dra inn til Stavanger ishall for å forhåndsstemme. På Gausel finnes det ikke et eget lokale, og det er kun 14 prosent av innbyggerne i kommunedelen som har forhåndsstemt. Valgansvarlig Rødde tror tilgjengelighet og parkeringsplass har mye å si for om folk forhåndsstemmer eller ei.

– Vi gjør vurderinger hele tiden, og det kan se ut til at det er økt valgdeltakelse der det er nærhet til et lokale, sier hun før hun fortsetter:

– Det er gode parkeringsplasser alle steder bortsett fra på Torget. Hillevåg torg er lett tilgjengelig for folk med bil, og det ser vi har en innvirkning på valgdeltakelsen.

Ønsker flere forhåndsstemmer

Kommunen har ambisjoner om å nå 30.000 forhåndsstemmer innen valgdagen, og Rødde har troen på at de skal klare det.

– Med de tallene som vi har lagt bak oss nå, og med åtte dager med forhåndsstemming igjen før valget, er det innen rekkevidde. Vi har i overkant av 1000 forhåndsstemmer hver dag, sier hun.

Ved de siste valgene har Stavanger kommune hatt rundt 75 prosent valgdeltakelse. Selv med 30.000 avgitte forhåndsstemmer, skal fortsatt 45.000 stemmeberettigede stemme på valgdagene – søndag 12. og mandag 13. september. Rødde forklarer at grunnen til at det er så viktig å benytte seg av forhåndsstemmingen i år, er først og fremst på grunn av pandemien. Kommunen ønsker at forhåndsstemmingen skal lette på trykket i valglokalene.

– Vi har erfart at de fleste kommer etter arbeidsdagen på valgdagen. Jeg oppfordrer derfor velgerne til å stemme tidligere på dagen hvis de har mulighet til det, sier Rødde.

Søndag 12. september er ni valglokaler åpne fra klokken 15.00 – 20.00, ett lokale i hver kommunedel. Mandag 13. september er alle 27 valglokaler i kommunen åpne fra klokken 10.00 til 21.00. Dersom man ønsker mer informasjon om stemmegivningen kan man lese om det på kommunens nettsider.

Tar smittevernhensyn

Beredskapssjef Torstein Nielsen sier at det er lagt godt til rette for at valgavviklingen skal foregå på en god måte.

– Det er tatt smittevernhensyn både innenfor og utenfor alle valglokalene, men det blir tradisjonelt alltid noen opphopninger på tider av dagen og det kan føre til ganske lange køer. Det er bakgrunnen for at vi ønsker at så mange som mulig, hvis de har sjansen til det, forhåndsstemmer, sier han.

Det er krav om bruk av munnbind på alle offentlige steder hvor man ikke kan overholde meteren.

– Det man legger til rette for når man står i kø er at man skal holde en meter, og da skal man i utgangspunktet ikke trenge munnbind, sier beredskapssjefen før han fortsetter:

– Vi frykter ikke noe rundt selve valgavviklingen, men vi tror alt vil gå mye greiere hvis flest mulig forhåndsstemmer, legger Nielsen til.
Nyeste fra Dagsavisen.no: