Nyheter

Gir ut over 20 millioner kroner i koronastøtte til næringslivet

Stavanger kommune deler ut mer koronastøtte til næringslivet.

Stavanger kommune deler ut nye 21,7 millioner kroner i koronastøtte til det lokale næringslivet for å sikre arbeidsplasser og aktivitet. Det melder kommunen på sine hjemmesider torsdag.

Stavanger kommune har gjennom flere runder tildelt sårt trengt økonomisk støtte til det lokale næringslivet. Nå er det mer statlig koronastøtte på vei, og i første omgang prioriteres serveringsbransjen, opplyser kommunen.

– Vi er opptatt av å lage ordninger som treffer godt der hvor midlene trengs mest. Gjennom hele pandemien har vi hatt løpende kontakt med aktørene i reiselivet, sentrumsforeningen og serverings- og utelivsbransjen. Selv om noen opplever økt besøk og aktivitet, er vi kjent med at en del fortatt sliter med etterslep på grunn av inntektstap etter en krevende vårsesong. Vi håper at alle relevante aktører søker innen 17. september, sier næringssjef Anne Woie.

Disse aktørene får støtte nå

Serveringsbransjen tildeles 7 millioner kroner etter samme modell som i april og juni 2021. Denne gruppen kan søke om støtte innen 17. september. Støtten deles ut som bagatellmessig støtte.

Som et tiltak for å skape aktivitet for reiseliv og Stavanger sentrum er det foreslått å tildele 7 millioner kroner til STAS og Region Stavanger. Saken behandles i formannskapet i september.

Flere får støtte i løpet av høsten

I løpet av høsten vil det lyses ut 3 millioner kroner til nye virksomheter som har startet etter 1. august 2019. Kriterier og utlysning planlegges i løpet av september, opplyser Stavanger kommune.

Det vil også etableres en ny ordning for serveringsbransjen og lokale virksomheter i Stavanger. Denne ordningen vil gjelde for aktører som har falt utenfor generelle statlige kompensasjonsordninger eller som har mottatt øvre grense for offentlig støtte de siste tre årene på 5 millioner kroner. Kriterier og utlysning planlegges i løpet av september.

Prioriteringene ble vedtatt av kommunalutvalget 24. august og Stavanger kommune har som ambisjon å dele ut midlene raskt.

– Vi håper at tildelingen av mer koronastøtte kan bidra til å sikre verdifulle arbeidsplasser og sørge for økt aktivitet for bedrifter som har vært direkte eller indirekte berørt av strenge smitteverntiltak, sier Woie.

Nyeste fra Dagsavisen.no: