Nyheter

11.277 personer mottar arbeidsavklaringspenger i Rogaland

Ved utgangen av juni mottok 11.277 personer i Rogaland arbeidsavklaringspenger (AAP). Det utgjør 3,7 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år.

En mann står tiltalt for ni fullbyrdede koronabedragerier og åtte bedrageriforsøk. Totalsummen som han skal ha forsøkt å tildra seg, er på 17 millioner kroner. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

På landsbasis er andelen 3,8 prosent. Fra januar til juni 2021 har antallet personer på AAP blitt redusert med 284 personer. Av de 11 277 personene som mottar AAP, tilhører 43 prosent diagnosegruppen psykiske lidelser og 30 prosent muskel- og skjelettlidelser.

Ved utgangen av 2. kvartal 2021 mottok 2467 personer under 30 år AAP. Det er 31 færre enn i januar 2021.

Mange vil ut i arbeidslivet

– Antallet mottakere har holdt seg på et relativt stabilt nivå i løpet av det første halvåret av 2021. I starten av koronapandemien økte antallet som følge av blant annet regelverksendringer grunnet pandemien. Samfunnet er på god vei mot en normalisert hverdag, noe som også gir et positivt utslag for antallet på AAP, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Hun trekker fram tiltaket «tilskudd til sommerjobb» som et eksempel på vellykket inkludering av denne gruppen i arbeidslivet.

– I sommer har flere som mottar AAP, fått seg sommerjobb med støtte fra NAV. Det har gitt dem verdifull erfaring og en anledning til å bruke kompetansen sin. Utstrakt samarbeid mellom NAV og arbeidsgivere er essensielt for å lykkes med inkludering av denne gruppen. Flere av dem som mottar AAP på grunn av helseutfordringer, har et sterkt ønske om å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Haftorsen.

Les også: Hva er arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Forskjeller mellom kommunene

Det er store forskjeller mellom kommunene i Rogaland. Haugesund og Sandnes er kommunene i fylket hvor andelen mottakere av AAP er høyest med 4,2 prosent. Andre kommuner med over 4,0 prosent eller mer er Klepp (4,1 %), Karmøy (4,1 %), Randaberg (4,1 %), Lund (4,1 %), Gjesdal (4,0 %) og Tysvær (4,0 %)

Kommuneoversikt – andel personer av befolkningen (18 – 66 år) som mottar AAP:

 • Haugesund: 4,2 %
 • Sandnes: 4,2 %
 • Klepp: 4,1 %
 • Karmøy: 4,1 %
 • Randaberg: 4;1%
 • Lund: 4,1 %
 • Gjesdal: 4,0 %
 • Tysvær: 4,0 %
 • Time: 3,9 %
 • Strand: 3,9 %
 • Eigersund: 3,8 %
 • Bjerkreim: 3,8 %
 • Hå: 3,6 %
 • Sauda: 3,4 %
 • Stavanger: 3,2 %
 • Sokndal: 3,2 %
 • Bokn: 3,0 %
 • Sola: 2,9 %
 • Vindafjord: 2,9 %
 • Suldal: 2,9 %
 • Hjelmeland: 2,4 %
 • Utsira: 1,7 %
 • Kvitsøy: 1,6 %