Nyheter

Digitaliserer: Reduserer utslippene med 127 tonn CO₂ i året

Logistikkoperatøren Asco Norge har fått lastebilene og lasteskipene til å bruke 80 og 20 prosent mindre tid på basen i Risavika.

Mandag fikk de besøk av Henrik Asheim (H), forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Asco har fått til et imponerende digitaliseringsarbeid. Det er fint å se at bransjeprogrammene regjeringen har fått på plass i samarbeid med partene i arbeidslivet er godt brukt, populært og bidrar til nye ideer og bedre løsninger på arbeidsplasser landet rundt, sier ministeren i en e-post til RA.

Asco Norge i Risavika i Tananger er terminaloperatør for flere offshorebaser i Norge.

Da koronapandemien brøt ut var det nødvendig å satse mer på digitalisering og videreutdanning av ansatte. Asco var en del av regjeringen har kalt Utdanningsløftet 2020.

Digitaliseringen kommer nå for fullt til gammel industri, og det foregår et stort skifte. For å være konkurransedyktig på bærekraft og lønnsomhet krever det digitalisering.

Asco har fått til et imponerende digitaliseringsarbeid.

—  Henrik Asheim (H), utdanningsminister

Videreutdanning

Kurset Logistikk for Offshore ble opprettet som en del av bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien, og Fagskolen Rogaland gjennomførte det våren 2021. Asco deltok både i utvikling og gjennomføring av emnet, og hadde åtte studenter med på emnet.

To av dem er logistikk-koordinatorene Ida-Charlotte Lundbakk og Fredrik Holst. er typiske eksempler på ansatte som har startet som lærlinger, tatt fagbrev innen logistikk.

Logistikk-koordinatorene  i Asco Norge AS Ida-Charlotte Lundbakk og Fredrik Holst, stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) og statsråd Henrik Asheim (H).

– Hadde vi ikke fått muligheten til å videreutdanne oss mens vi jobber så hadde vi ikke kunnet fått den utvikling, både personlig og faglig som vi hittil har hatt i ASCO. Bransjeløftet innen olje og gass har her vært veldig bra og gir oss mulighet til å utvikle oss videre innen en interessant bransje, sier duoen.

Både Holst og Lundbakk deltok på bransjeprogrammet våren 2021 og dette er to gode praktiske eksempler på hvordan kunnskap og kompetanseheving gir verdi gjennom bransjeprogrammer.

Tilsvarer 500 biler i året

Ved å digitalisere driften på kaianlegget sparer man tid, 80 prosent for lastebiler og 20 prosent på skipene og reduserer utslipp. Skipene ligger til kai 30 min kortere tid enn før, noe som reduserer CO₂- utslippene med 127 tonn i året som tilsvarer det 500 biler slipper ut i året.

«Den omstilling denne industrien går gjennom nå, kan sammenlignes med den omstillingen hotell og flyindustrien gikk gjennom på tidlig 2000-tallet», sier Asco i en pressemelding.

Fagskolen i Rogaland sto var tilbyder av utdanningen og fikk 853 000 kroner fra Kompetanse Norge. Fagskolen har søkt om midler til en ny runde.

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) snakker også varmt om bransjeprogrammet.

– Med Høyre i regjering legger vi til rette med oppdatert utstyr, flere studieplasser og midlene som trengs til slike bransjeprogram, mens fagskolen på sin side har svart med å levere kvalitet i toppklasse. De gjør en solid jobb med å tilby fleksibel og relevant opplæring, som samsvarer med næringslivets behov. Det trenger vi mer av framover, sier Stokkebø.