Nyheter

BYHISTORIE: Også Stavanger har en gang hatt sitt «Red Light District»

Det befant seg etter datidens sigende i en gate som er et eksempel på at det ikke bare er kjære barn som kan ha mange navn. Det skal handle om Søragadå som en gang var et tilholdssted for både «suppe-gjøker» og byens lettere kvinnegarde.

Hvem denne Anna Malena var, er usikkert. Det finnes imidlertid flere forklaringer. En av dem forteller at hun var en prostituert som en gang ikke fikk sin betaling for utførte tjenester. Kunden forsvant, men Anna Malena tok opp forfølgelsen i kalosjene hans, og fikk – ifølge viseteksten- også gitt han et solid spark midt i akterstellet. Illustrasjonsfoto: Marie Von Krogh