Nyheter

Hva skjer med Hillevåg?

Hillevåg har lenge scoret lavt på levekårsundersøkelser. I disse tider legges det planer for hvordan Hillevåg skal se ut i fremtiden.

Områdetløftet og områdereguleringen i Stavanger Kommune ønsker at det skal bli mer liv på Hillevåg torg.